fbpx
Bliv klog på

Pris: Hvad koster jordvarme?

Jordvarme er kendt som en effektiv og bæredygtig opvarmningsløsning, men hvad koster det egentlig at installere et jordvarmeanlæg?

I denne artikel vil vi kigge på hvad der påvirker prisen på jordvarme.

Hvad koster jordvarme?

Prisen på et jordvarmeanlæg varierer afhængigt af flere faktorer, men som udgangspunkt kan du forvente, at det vil koste mellem 140.000 og 220.000 kr. at etablere et jordvarmeanlæg i et almindelige parcelhus på 130 m2.

Her er nogle vejledende priser for jordvarmeanlæg inklusive montering baseret på boligstørrelse:

  • 140 m2: 180.000 - 220.000 kr.
  • 200 m2: 190.000 - 230.000 kr.
  • 250 m2: 210.000 - 240.000 kr.
  • 300 m2: 220.000 - 260.000 kr.

Dog kan prisen være lavere, hvis anlægget installeres i forbindelse med nybyggeri.

Læs mere: Hvad er fordelene ved jordvarme?

Hvad påvirker prisen på et jordvarmeanlæg?

Prisen afhængigt af forskellige faktorer:

Boligens størrelse

Når det kommer til prisen på et jordvarmeanlæg, spiller boligens størrelse en vigtig rolle. En større bolig kræver normalt en kraftigere jordvarmeanlæg for at opvarme den, sammenlignet med en mindre bolig. Derfor kan prisen variere afhængigt af boligens samlede areal. For eksempel vil en bolig på 300 m2 typisk have en højere installationspris end en bolig på 100 m2.

Boligens isolering

Isoleringen af din bolig påvirker også prisen på jordvarme. Hvis din bolig har dårlig isolering, vil jordvarmeanlægget skulle producere mere varme for at kompensere for varmetab. Dette kan resultere i højere omkostninger. For at opnå den optimale effekt bør dit loft være isoleret med mindst 250 mm.

Grundforhold

Jordbundsforholdene kan også påvirke prisen på installationen af et jordvarmeanlæg. Hvis der er vanskeligheder eller særlige udfordringer ved at grave ned i jorden på din grund, kan det kræve ekstra arbejde og dermed øge omkostningerne.

Tilslutningsmuligheder

Omfanget af rørføringen og installationen af varmepumpen kan påvirke prisen. Hvis det er nødvendigt med omfattende rørføring eller andre tilpasninger, kan det medføre ekstra omkostninger.

Jordens termiske egenskaber

Jordbundens termiske egenskaber, herunder dens varmeledningsevne og varmekapacitet, kan påvirke effektiviteten af jordvarmeanlægget.

Hvis jorden har dårlige termiske egenskaber, kan det kræve længere jordslanger eller ekstra tilpasninger for at opnå den ønskede varmeudveksling. Dette kan øge omkostningerne.

Anlægget fungerer for eksempel bedst i lerholdig jord sammenlignet med sandet jord. Dette skyldes, at fugten i den lerholdige jorden er mere effektiv til at afgive varme end en sandet jord som normalt er dårligere til at holde på fugten.

Kvalitet af anlægget

Kvaliteten af jordvarmeanlægget spiller også en rolle. Udover at påvirke prisen har det indflydelse på effektiviteten og levetiden. Effektiviteten måles ved hjælp af SCOP-værdien, der angiver forholdet mellem den producerede varme og den elforbrugte energi. Vælg et anlæg af god kvalitet for at opnå optimal ydeevne og lang levetid.

Typen af anlæg - vertical eller horisental jordvarme

Typen af jordvarmeanlæg kan have en indvirkning på prisen. Der er forskellige typer jordvarmeanlæg, herunder horisontale og vertikale.

Prisen kan variere afhængigt af den valgte type.

Horisontale jordvarmeanlæg

Horisontale jordvarmeanlæg er normalt billigere at installere end vertikale systemer. Dette skyldes, at horisontale anlæg kræver mindre gravearbejde og færre materialer til installationen.

Vertikale jordvarmeanlæg

Vertikale jordvarmeanlæg er normalt dyrere at installere på grund af den ekstra arbejdskraft og de materialer, der kræves. Disse anlæg involverer boring af brønde op til 250 m dybe, hvilket kan være mere omkostningstungt. Vertikale systemer er dog mere pladsbesparende og kan være en ideel løsning for boliger med begrænset haveareal.

Læs mere: Vertical eller horisental jordvarme

Typisk stillede spørgsmål

Her er nogle typisk stillede spørgsmål:

Hvorfor er jordvarme dyrere at installere?

En af de primære årsager til, at jordvarme har en højere installationspris sammenlignet med andre varmepumpetyper som luft-til-vand-varmepumper, er den ekstra arbejdsindsats, der er involveret i at grave jordslangerne ned på din grund. Dette medfører naturligvis mere arbejde og påvirker derfor prisen.

Er jordvarme billigere end fjernvarme?

Når det kommer til sammenligningen mellem jordvarme og fjernvarme i forhold til økonomien, er der ingen store besparelser at hente ved at skifte fra fjernvarme til luft- eller jordvarme. Prisen på begge typer opvarmning er generelt ens, hvilket betyder, at der ikke er markante forskelle på varmeregningen.

Selvom jordvarme og fjernvarme kan have lignende omkostninger, er der andre faktorer, der kan påvirke den økonomiske vurdering. For eksempel kan prisen på fjernvarme variere afhængigt af området fjernvarmeleverandøren. Nogle steder kan fjernvarme være lidt dyrere end andre steder, og dette kan have indflydelse på sammenligningen.

Tilskud til jordvarme

Der er flere tilskudsmuligheder til jordvarme. Du kan søge om tilskud gennem skrotningsordningen, hvis du skrotter dit gamle olie- eller gasfyr og skifter til en varmepumpe på abonnement. Undersøg de tilskud, der er tilgængelige, og se om du er berettiget til nogen af dem for at reducere omkostningerne ved installationen.

Læs mere: Spar energi

Konklusion

Jordvarme er en effektiv og bæredygtig opvarmningsløsning, der dog kan være en betydelig investering. Prisen for installationen af et jordvarmeanlæg varierer afhængigt af flere faktorer, herunder boligens størrelse, isolering, grundforhold, tilslutningsmuligheder, jordens termiske egenskaber og kvaliteten af anlægget.

For et almindeligt parcelhus på 130 m2 kan prisen for et jordvarmeanlæg ligge mellem 140.000 og 220.000 kr. Priserne stiger normalt med størrelsen af boligen. Hvis anlægget installeres i forbindelse med nybyggeri, kan prisen være lavere.

Faktorer som dårlig isolering, vanskelige grundforhold og dårlige termiske egenskaber i jorden kan øge omkostningerne. Derfor er det vigtigt at overveje disse faktorer og vælge et anlæg af god kvalitet for at opnå optimal ydeevne og lang levetid.

Når det kommer til sammenligning mellem jordvarme og fjernvarme i forhold til økonomien, er der generelt ikke store besparelser ved at skifte fra fjernvarme til jordvarme. Priserne på begge typer opvarmning er ofte sammenlignelige, selvom der kan være lokale variationer i fjernvarmepriserne.

Det er værd at bemærke, at der er tilskudsmuligheder til jordvarme, som kan hjælpe med at reducere omkostningerne. Skrotningsordningen er en sådan mulighed, hvor du kan modtage tilskud, hvis du skrotter dit gamle olie- eller gasfyr og skifter til en varmepumpe på abonnement.

I sidste ende er det vigtigt at foretage en grundig vurdering af dine individuelle forhold, herunder økonomi, boligstørrelse og energibehov, for at afgøre, om jordvarme er den rette løsning for dig.

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse