fbpx

Bestyrelsesansvarsforsikring | Beskyt dine medlemmerne

Danmark er organisationssamfundet over dem alle og et af de lande i verden, hvor der findes flest foreninger per indbygger. Det er en skøn ting, at vi elsker at samles og samarbejde om små og store sager lige fra det lokale håndboldhold over andelsforeninger til fritidsorganisationer.

Men det kræver også en høj grad af tillid og gennemsigtighed og ikke mindst sammenhold, hvis bestyrelsen kommer i økonomisk eller praktisk modvind.

Sådan et sammenhold kan hurtigt gå i småstykker, hvis ét eller flere af medlemmerne tillægges skylden for en forkert beslutning, som fører til erstatningsansvar. Det kan nemlig sagtens ske. I dagens Danmark har bestyrelsesmedlemmer nemlig ansvar for de enkelte valg, de træffer, samt konsekvenserne heraf.

Selvom vi alle gør vores bedste, når vi er medlem af en bestyrelse, så er ingen mennesker desværre fejlfri. Derfor kan en bestyrelsesansvarsforsikring være en god idé, så medlemmerne automatisk er dækkede i tilfælde af, at der lægges sag an eller føres en økonomisk klage. Kun sådan kan man forsikre medlemmerne om, at deres ryg er dækket, og opretholde freden selv i pressede situationer.

Hvad dækker en bestyrelsesansvarsforsikring over?

Ganske enkelt, så dækker forsikringen, hvis et medlem gøres erstatningsansvarlig for sin handling eller beslutning. Også selvom bestyrelsen består af en kollektiv enhed. Det enkelte medlem vil altid blive holdt til ansvar. Det er både foreninger og virksomheder, som bør overveje at anskaffe sig en. Det er typisk billigere for førstnævnte, da prisen jo afhænger af de økonomiske konsekvenser, et potentielt økonomisk erstatningskrav kan få.

Ved nogle selskaber vil forsikringen gå under navnet ”bestyrelses- og direktionsansvar”. Den dækker blandt andet advokatomkostninger i forbindelse med at føre sagen, personlige erstatningskrav, andre sagsomkostninger med mere. Faktisk kan du også få støtte til konsulentydelser, som genopretter det gode image i offentligt øjemed.

Som altid varierer de enkelte pakker efter behov og selskab. Der er ikke andet at gøre end at google og ringe dig frem til den rigtige løsning.

Selv hvis du arbejder frivilligt, er du i risiko for erstatningskrav

Det kan lyde helt fjollet og uretfærdigt, at et medlem, som frivilligt lægger tid og kræfter i en bestyrelse, kan komme til at hæfte økonomisk for store summer. Men sådan er det faktisk. De fleste er nemlig ikke dækket af deres private ansvarsforsikringer med mere, hvis deres handling i en bestyrelse fører i finansiel unåde.

Ret beset er det derfor det mindste, en bestyrelse kan gøre, at sikre sine medlemmer mod den risiko, der ligger og lurer ved sådan et frivilligt arbejde. Også selvom man kun leder en lille lokalforening. Her bør bestyrelsen altid bakke op om sine medlemmer og sikre sig, at det ikke medfører store omkostninger at være en del af klubben, organisationen eller foreningen.

Før du bliver medlem af en bestyrelse, kan det derfor være fordelagtigt lige at tjekke, om den nu også har en bestyrelsesansvarsforsikring i hus. På den måde kan du vise din kompetence og dit kendskab, hvilket bestemt ikke trækker ned i den professionelle og ambitiøse fremtoning.

Alle typer af foreninger har brug for en forsikring

Så længe der er tale om en bestyrelse, så er der behov for at sikre sig med en bestyrelsesansvarsforsikring. Simpelthen fordi vi lever i en verden, hvor det er svært at forudsige konsekvensen af individuelle dispositioner, så man kan aldrig vide sig helt sikker. Selvom man er i en forening, som ikke har noget med økonomiske aktiver at gøre, så kan man ikke vide, om man pludselig ryger ind i et erstatningskrav.

Det vil derfor altid være aktuelt at tænke en forsikring ind i billedet, så de enkelte medlemmer er beskyttede i deres arbejde. Det er nemlig heller ikke en mulighed at forlade en bestyrelse for at undgå et erstatningskrav. Når først bordet fanger, så er man låst.

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse