fbpx

Driftstabsforsikring | Få dækket fald i virksomhedsaktivitet

Hvis din virksomhed bliver udsat for lad os sige tyveri, hærværk, oversvømmelse, brand eller noget helt femte, så går produktionen og arbejdet naturligt i stå i en periode.

Det medfører store omkostninger i form af tab af arbejdsindsats og drift. Tab, som i sidste ende kan være så omfattende, at en mindre virksomhed må dreje nøglen om.

For at undgå at det sker, kan og bør du sikre dig selv og din virksomhed med en driftstabsforsikring. På den måde bliver virksomhedens økonomi ikke væltet, hvis et uheld er ude, og du selv og medarbejderne kan fokusere på at komme ovenpå igen og få ordnet praktiske formaliteter.

Kort sagt, så dækker en driftstabsforsikring en nedgang i indtjening som følge af en ulykke, der gør, at virksomhedens omsætning må sættes i bero for en stund. Den forhindrer derfor en ulykke i at vælte det hele ved at sikre, at der er styr på lønudgifter og indtægter i den periode, hvor virksomheden kommer ovenpå igen.

Driftstabsforsikring kan omfatte forskellige ting

Som med alle andre typer af forsikringer bør du være opmærksom på, hvad der er inkluderet i driftstabsforsikringen, og hvad der ikke er. Der er ikke noget mere ærgerligt end at skulle bruge erstatning for så at finde ud af, at man ikke har fået inkluderet de rigtige elementer.

Lønomkostningsdækning, som er nævnt ovenfor, skal eksempelvis tit bestilles ekstra. Det samme skal leverandørdækning, som handler om at dække udgifter i forbindelse med leverancer. Du bør skræddersy en løsning, der passer til din virksomhed og dens aktivitet.

Du skal derudover være opmærksom på, at en driftstabsforsikring ofte skal købes sammen med andre forsikringer såsom en løsøreforsikring, en bygningsforsikring og så videre. Her på siden kan du læse mere om de andre typer af forsikringer, så du får et informeret grundlag at vælge ud fra.

Når det værste uheld er ude, så er en driftstabsforsikring god at have i baglommen

Man kan lidt groft sagt sige, at en driftstabsforsikring kun træder i kraft i de værste situationer. Det gælder tilfælde, hvor der har været en decideret ulykke i form af brand eller eksplosion, omfattende tyveri eller udstrømning af væsker såsom olie eller vand, der kan forårsage stor skade.

I alle disse tilfælde vil virksomhedens produktion gå i stå i en periode, hvor arbejdspladsen skal genetableres, og hvor skaderne skal udbedres. Det er et hårdt slag, når sådan noget sker for en selv og ens virksomhed. Slaget bliver blot endnu hårdere, hvis man står overfor en eller flere måneder uden indtægt.

Det giver ikke kun stress og uro, men også utilfredse og frustrerede medarbejdere. Derfor kan det godt betale sig med en driftstabsforsikring – også selvom det virker usandsynligt, at man lige får brug for den i morgen.

Vigtigt at holde styr på, hvad den ikke dækker

En driftstabsforsikring er guld værd på mange områder. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at den typisk ikke dækker alle omkostninger forbundet med et uheld. Har du eksempelvis en masse varer på lager, som bliver ødelagt ved en oversvømmelse, så skal de produkter dækkes separat. Omvendt hvis en medarbejder kommer alvorligt til skade under en brand, så er det din arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring, der kommer i spil.

En driftstabsforsikring skal derfor helst kombineres med andre typer af forsikringer. Den dækker nemlig ”kun” de manglende indtægter i forbindelse med, at driften sættes i stå efter hændelsen og ikke de enkelte tab eller skader forbundet med selve hændelsen.

Overvej derfor at gøre driftstabsforsikringen til del af en pakkeløsning, når du skal ud at investere. Så kan du få flere forsikringer til rabat – hvis du bestiller ved samme udbyder – og sikre dig, at der er styr på det hele.

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse