fbpx
Bliv klog på

Læs alt om ejerskifteforsikring og hvad du skal være opmærksom på!

Leder du efter dit nye hjem? Eller står du allerede midt i et boligkøb?

Så er en ejerskifteforsikring værd at overveje, da den kan spare dig for mange penge i tilfælde af fremtidige skader på din bolig.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring giver økonomisk sikkerhed og tryghed for både boligkøber og boligsælger.

En ejerskifteforsikring dækker dig ved huskøb, så du ikke oplever nogle ubehagelige økonomiske overraskelser efterfølgende.

Med en ejerskifteforsikring slipper du altså for at bekymre dig om fremtidige udgifter i forbindelse med eventuelle boligskader.

En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, men det kan blive en dyr fornøjelse at undvære en ejerskifteforsikring, hvis du opdager skader, fejl eller mangler på boligen.

En ejerskifteforsikring sikrer dig som køber mod de mangler, som var til stede på overtagelsesdagen og som ikke er omtalt i tilstandsrapporten.

Det kan eksempelvis være skjulte bygningsskader eller ulovlige el-, eller VVS-installationer.

Læs mere: 12 råd til billig forsikring

Når der laves et hussalg (ejerskifte) får man typisk udarbejdet en tilstandsrapport, som så giver mulighed for (sammen med en el-installationsrapport) at tegne en ejerskifteforsikring.

Som sælger er du så dækket, hvis der efter salget skulle dukke skjulte skader op som den nye ejer gerne vil have dækket.

Som køber ved du, at der er hjælp at hente hos ejerskifteforsikringen, hvis du ved indflytningen opdager mangler eller skader.

En forsikring ved ejerskifte dækker dog udelukket skader, der er opstår inden overtagelsesdagen. Det vil sige, at hvis du overtager boligen og du selv er skyld i en skade på boligen eller opstår skaden efter overtagelse, så dækker ejerskifteforsikringen altså ikke. En ejerskifteforsikring dækker kun i tilfælde af at du opdager skader eller mangler, som er opstået inden du flyttede ind.

Som køber dækker en ejerskifteforsikring, hvis der dukker skader op, som ikke er forventelig af boligens type og stand.

Eksempelvis er fugt i et hus af ældre dato forventeligt, og er derfor ikke dækket af ejerskifteforsikring.

En forsikring ved ejerskifte dækker eksempelvis, hvis den nye ejer opdager:

 • Revnedannelse
 • Brud
 • Lækage
 • Deformering
 • Ulovlige el-, eller VVS-installationer

Tryg oplyser, at de skader de oftest oplever ved ejerskifteforsikringer gælder tagskader, sætningsskader og ulovlige el-, og VVS-installationer.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

En ejerskifteforsikring dækker kun skader som ikke er forventelige af et hus af den type. For eksempel er det forventeligt at et hus af ældre dato har fugtig kælder eller slidt tag. I disse tilfælde dækker ejerskifteforsikringen derfor ikke.

Husk også at en ejerskifteforsikring ikke dækker skader, som er beskrevet i tilstands-, eller elinstallationsrapporten. Undtagelsen her kan opstå hvis skaden er beskrevet forkert i rapporten.

Ejerskifteforsikringer dækker i udgangspunktet heller ikke skader der kan betegnes som “bagatelagtige”.

Forbrugerrådet Tænk har udarbejdet en god oversigt over hvad en ejerskifteforsikring typisk dækker- og hvad den ikke dækker.

Hvad dækker bedst, en billig ejerskifteforsikring eller en dyr ejerskifteforsikring?

I en basisudgave dækker ejerskifteforsikringer det samme, fordi der i loven er helt klare rammer for hvad en ejerskifteforsikring skal dække. Dog har nogle forsikringsselskaber valgt at tilføje dækning ved andre tilfælde, end det der er beskrevet i loven. Og det kan derfor godt betale sig at se godt efter i betingelserne inden man tegner en ejerskifteforsikring. For eksempel kan udvidet dækning dække i tilfælde af olieforurening på grunden eller ulovlige kloak og stikledninger udenfor huset fundament.

Det kan være svært at få et klart overblik over, hvad de forskellige forsikringsselskaber tilbyder og til hvilken pris. Som ved andre forsikringsprodukter anbefaler vi derfor, at du først afdækker dine behov. Vil du gerne være ekstra godt dækket, og køber måske et hus af ældre dato, hvor du tror der kunne opstå forskellige ubehagelige overraskelser, så sørg for en ejerskifteforsikring med udvidet dækning. Når du har afklaret dine behov så indhent tilbud fra forskellige forsikringsselskaber.

Læs betingelserne godt igennem, og vælg herefter det tilbud der bedst passer både dine behov og økonomi.

Selvom  det kan virke som et stort arbejde er det godt givet ud. I dag er det blevet let at indhente tilbud fra forskellige forsikringsselskaber, og det kan give dig ro i maven når du flytter ind i din nye bolig.

Husforsikring og ejerskifteforsikring hos samme forsikringsselskab: Er det en god idé?

Et gammelt råd lyder, at det kan være en god idé at tegne husforsikring og ejerskifteforsikring hos det samme forsikringsselskab. Dette skulle være for at undgå at de to selskaber skulle gå i krig med hinanden i tilfælde af at en skade skulle dækkes. Søren Ahlgren Mortensen fra Ejerskiftehjælpen.dk siger i et interview til TV2.dk at det dog ikke længere er gældende.

Søren Ahlgren Mortensen råder faktisk kunderne til at tegne disse forsikringer hos forskellige selskaber. Dette er fordi det er kundens opgave at bevise, at boligen har en skade som er dækningsberettiget. Man kan som køber derfor måske få hjælp hos det ene selskab til at bevise overfor det andet selskab at den pågældende skade er dækningsberettiget. Hvis det er det samme selskab kan denne bevisbyrde være sværere at få løftet.

Ejerskifteforsikring for boliger købt før og efter 1. maj 2012

Reglerne omkring ejerskifteforsikringen blev ændret 1. maj 2012. Den mest markante ændringer er, at ulovlige el- og vvs-installationer bliver dækket af den almindelige ejerskifteforsikring, hvor det før var nødvendigt at tegne en udvidet ejerskifteforsikring for at få dækket denne type skader.

Selvrisikoen er pr. 1. maj 2012 fastlagt til at være maksimalt 5.000 kr. pr. skade. Før 1. maj 2012 kunne selvrisikoen være betydeligt højere. 10.000-20.000 kr. i selvrisiko pr. skade var ikke ualmindeligt.

Skal man tegne en ejerskifteforsikring ved overtagelse af et dødsbo?

Ifølge RobinHus skal du stadig tegne en ejerskifteforsikring, selvom du køber et dødsbo. Det skyldes, at sælger ikke kan give oplysninger om ejendommens skader, og det er derfor særligt vigtigt at være dækket af en ejerskifteforsikring. Det er dog ikke alle forsikringsselskaber, som vil tegne ejerskifteforsikringer ved køb af dødsboer. Det er derfor vigtigt at undersøge, om dit foretrukne forsikringsselskab vil forsikre dødsbo.

Hvem kan købe ejerskifteforsikring?

Reglerne for at tegne en ejerskifteforsikring kan i første omgang godt være lidt forvirrende, især hvis man ikke har prøvet det før. Vi har beskrevet processen i tre simple trin her:

 1. Sælger er forpligtet til at indhente tilbud på ejerskifteforsikring, samt at vise disse tilbud til køberen. Sælger skal tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien (oftest vil tilbuddet derfor være det billigste sælger kan finde). Lad os i dette eksempel sige at forsikringspræmien koster 200kr (blot et eksempel). Sælger vil i dette tilfælde skulle betale halvdelen, altså 100kr.
 2. Køber kan nu overveje den ejerskifteforsikring som sælger fremlægger. Det kan dog være køber har andre præferencer, fordi køber for eksempel kan få en særlig god pris i et andet forsikringsselskaber, eller fordi køber ønsker udvidet dækning. Køber har ret til selv at vælge den ejerskifteforsikring, som køber ønsker. Køber vælger en ejerskifteforsikring med forsikringspræmie på 300kr.
 3. Sælger skal betale halvdelen af forsikringspræmien, men kun på det tilbud sælger selv fremlagde. Det vil sige at det er halvdelen af de 200kr- og altså ikke halvdelen af det tilbud som køber har indhentet.

Bemærk, at det kun er køber der har mulighed for at tegne en forsikring for ejerskifte, da forsikringen også er en måde, hvorpå sælger kan blive fritaget dækningsansvaret på.

Hvem betaler for en ejerskifteforsikring?

Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien, hvis køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring ved et boligkøb (ejerskifte). Se eventuelt ovenfor ved punktet “Hvem kan købe ejerskifteforsikring” for at læse mere om hvordan denne proces foregår.

Til gengæld er sælger fri for ansvar for de skader og mangler, som er dækket af ejerskifteforsikringen.

Skal jeg vælge en ejerskifteforsikring på 5 eller 10 år?

Søren Ahlgren Mortensen fra Ejerskiftehjælpen.dk til har udtalt et interview til TV 2, at køber bør vælge en 10 årig dækning ved køb af ejerskifteforsikring.

Det er også en mulighed at vælge en femårig ejerskifteforsikring med mulighed for forlængelse, men nogle boligejere glemmer at få forlænget forsikringen.

Derudover er  prisforskellen på en femårig og en tiårig forsikring ikke særlig høj ved oprettelsen, men prisen kan være vokset markant efter fem år, når forsikringen skal forlænges.

Det er kan derfor blive en meget dyrt at vælge en femårig ejerskifteforsikring.

Er ejerskifteforsikring lovpligtig?

En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, men det kan være meget omkostningsfuldt at undvære forsikringen både for køber og sælger.

Sælger bliver med en ejerskifteforsikring fritaget ansvaret for skader og mangler, som ejerskifteforsikringen dækker.

Hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, bærer sælger ansvaret for skader, skjulte fejl og mangler 10 år efter salg af boligen.

Det er køber der bestemmer, om der skal tegnes en ejerskifteforsikring eller ej.

Hvis der ikke oprettes en ejerskifteforsikring, står køber uden mulighed for erstatning i tilfælde af skader.

Hvordan klager jeg over en ejerskifteforsikring?

Opdager du som boligkøber en gemt skade i dit hus kan du kontakte dit forsikringsselskab og undersøge om ejerskifteforsikringen dækker.

Og selvom du modtager et afslag, kan du sandsynligvis med fordel overveje, om du vil klage over denne afgørelse.

Hvis du vil klage over en afgørelse, kan det ofte blive en lang og besværlig process, så mange vælger ikke at indgive en klage, eller giver op halvvejs i processen.

En artikel fra DR.DK om klagesager ved ejerskifteforsikringer fortæller, at op imod hver femte klagesag faktisk får medhold.

Det betyder, at de altså får ret i, at det er forsikringsselskabet der alligevel skal betale skaden.

Det er derfor ikke altid spild af tid at klage over sin ejerskifteforsikring.

Hvis du vil klage over dit forsikringsselskab, skal du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring er et uafhængigt, autoriseret, privat ankenævn, der behandler og hjælper med forsikringsklager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Du skal klage online via Ankeforsikring.dk, hvor du skal udfylde et klageskema.

Den typiske sagsbehandlingstid er 6-8 måneder.

Du skal betale et klagegebyr på 200 kr.

Hvis du er utilfreds med ankenævnets afgørelse, har du stadig ret til senere at gå til domstolene med din sag.

Du kan også gå direkte til domstolene med din sag.

Hvad er en udvidet ejerskifteforsikring?

Når boligkøber tegner en ejerskifteforsikring er der både mulighed for at vælge en standarddækning og udvidet dækning.

Læs mere: Udvidet ejerskifteforsikring

Den udvidede dækning er sælger ikke forpligtet til at indhente tilbud på.

Normalt gælder en udvidet forsikring ved ejerskifte også længere- eksempelvis 10 år.

Den udvidede dækning kan for eksempel dække, hvis køber efter salget opdager, at:

 • Der er forurening på grunden, som myndigheder kræver du renser
 • Hvis indretningen i boligen er ulovlig
 • Der er ulovlige kloak- og stikledninger på grunden

Igen er det vigtigt at huske på, at betingelserne for forsikring ved ejerskifte (både standard og udvidet) kan variere meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Undersøg derfor flere forskellige forsikringsselskaber og indhent flere tilbud, inden du skriver under.

Læs mere: Hvordan laver jeg et forsikringstjek?

Pris: Hvad koster en ejerskifteforsikring typisk?

Boligejer.dk oplyser, at ejerskifteforsikringerne hos de forskellige forsikringsselskaber tidligere var meget identiske.

Der er i dag større prisinterval, og det kan derfor svare sig at undersøge betingelserne i det forsikringsselskab, hvor ejerskifteforsikringen tegnes.

Prisen for en forsikring ved ejerskifte ligger typisk mellem 8.000 og 30.000 kr inklusiv moms.

Læs mere: Pris: Hvad koster en ejerskifteforsikring

Sammenligning af ejerskifteforsikring

På Forsikringsguiden.dk kan du nemt og hurtigt sammenligne ejerskifteforsikringer.

På Ankeforsikring.dk kan du også se statistikker over, hvor mange klagesager de forskellige forsikringsselskaber får.

Bedste ejerskifteforsikring 2017

Du kan få det fulde overblik over, hvilke forsikringsselskaber som tilbyder de bedste ejerskifteforsikringer i 2018 og hvilke der var bedst i 2017 hos DinForsikringsekspert.

Det koster et mindre beløb at få adgang til de komplette lister, men listen bygger på en grundig analyse af de forskellige forsikringsselskaber.

Du kan også tjekke antallet af klager fra forskellige forsikringsselskaber, som har fået medhold på Ankenævnet for Forsikring.

Der er stor forskel på, hvad ejerskifteforsikringerne hos de forskellige forsikringsselskaber dækker.

Hvilken ejerskifteforsikring som er bedst for dig, afhænger af din bolig type og stand samt dine egne krav og ønsker til en ejerskifteforsikring.

Fordi der er så stor forskel på dækningerne, er det derfor meget vigtigt at nærlæse de forskellige forsikringstilbud for at være sikker på, at du vælger den helt rette ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikring til sommerhus

Det er lige så vigtigt at tegne en ejerskifteforsikring til et sommerhus, som det er ved køb af et helårshus.

Ligesom ved køb af almindelige helårshuse, kan der også i sommerhuse opstå skader på baggrund af sommerhusets type og stand.

Nogle boligkøbere vælger at tegne en udvidet ejerskifteforsikring ved køb af sommerhus for at være bedre dækket mod eventuelle skader i fremtiden.

Læs mere: Ejerskifteforsikring for sommerhus og fritidshus

Ejerskifteforsikring til ejerlejlighed

Det er som udgangspunkt muligt at tegne en ejerskifteforsikring til en ejerlejlighed, men det kræver, at den bagvedliggende tilstandsrapport ikke bare omfatter selve lejligheden, men også alle fællesarealer i ejerforeningen.

Det er en omkostningsfuld process, og det er derfor normalt ikke er muligt at få en ejerskifteforsikring til en ejerlejlighed.

Ejerskifteforsikring: En dårlig forretning for forsikringsselskaberne?

Ejerskifteforsikring er en forsikring der kan være god at have på hånden, hvis du opdager skader i din bolig efter du er flyttet ind. Desværre er det også et forsikringsprodukt som giver anledning til rigtig mange klager- faktisk var næsten hver femte klage over forsikringsprodukter i 2017 en klage over ejerskifteforsikring.

Disse klager giver ofte meget lange og dyre forløb. Derfor kan det for forsikringsselskaberne godt ende med at være en dårlig forretning at have kunder, der tegner ejerskifteforsikringer. Flere selskaber, herunder Lærestandens brandforsikring, If Forsikring, Købstædernes Forsikring, Tryg og Codan har derfor valgt ikke længere at tilbyde denne type forsikring.

Politiken.dk har skrevet en interessant artikel om denne udvikling.

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Vil du vide mere om ejerskifteforsikring?

Kilder

https://www.bolius.dk/ejerskifteforsikring-8909
http://boligejer.dk/ejerskifteforsikring
http://www.dr.dk/nyheder/penge/fik-500000-kroner-til-ny-kaelder-boligejere-klagede-over-forsikringsselskab
https://www.husadvokaten.com/jeg-vil-koebe/ejerskifteforsikring/
boligassistancen.dk/ejerskifteforsikring/
http://nyheder.tv2.dk/penge/2016-05-19-6-svar-det-skal-du-overveje-naar-du-vaelger-ejerskifteforsikring
https://www.gjensidige.dk/privat/forsikring/ejerskifteforsikring
https://www.robinhus.dk/fakta/faq/faqforsikring.asp
https://www.tv2lorry.dk/artikel/ejerskifteforsikringer-disse-forsikringsselskaber-er-vaerst
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/ejerskifteforsikringer-tjek-dette-foer-du-vaelger
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/ejerskifteforsikringer-tjek-dette-foer-du-vaelger
https://politiken.dk/forbrugogliv/art6978790/Selskaber-dropper-forsikring-der-beskytter-boligejere-mod-skjulte-skader
https://www.robinhus.dk/fakta/faq/faqforsikring.asp

Indholdsfortegnelse