fbpx
Fortæl os om din ulykkesforsikring
Skridt 1/2

Har du den bedste pris på din ulykkesforsikring?

Vidste du, at 25% af danskerne kan opnå fordele ved at skifte forsikringsselskab? Indhent flere tilbud på ulykkesforsikring og se om du er en af de heldige.

Vidste du at?

1 ud af 4 af de danskere, der gennemgår sine forsikringer, vælger at skifte selskab. Når danskerne skifter forsikring, opnår de enten en billigere pris, bedre dækning eller bedre sammenhæng mellem dækning og pris
Mere end ni ud af 10 danskere, der skiftede forsikringsselskab i forhold til deres indboforsikring, fik en bedre pris eller aftale ud af skiftet.
Ifølge undersøgelsen får 53 pct. af de danskere, der skifter forsikringsselskab, en lavere pris efter skiftet. En tredjedel får en bedre forsikringsdækning.
Bliv klog på

Ulykkesforsikring | Hvad dækker den?

Det kan blive en dyr fornøjelse at spare en ulykkesforsikring væk, hvis du bliver involveret i en ulykke.

Uanset din alder eller beskæftigelse er det altid en god ide´ at have en ulykkesforsikring for at opnå økonomisk tryghed.

Ulykkesforsikring

Læs om ulykkesforsikring og hvad den dækker.

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring sikrer dig mod ulykker og tilskadekomst. Når man tegner en ulykkesforsikring kan man typisk vælge, om det skal være en heltidsulykkeforsikring eller en fritidsforsikring det vil sige, om du vil være dækket hele tiden, eller kun uden for din arbejdstid.

Mange arbejdspladser tilbyder deres medarbejdere ulykkes- og/eller sygeforsikringer, og derfor kan du ofte klare dig med en privat fritidsulykkesforsikring.

Du er også dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, såfremt du er lønmodtager og arbejder mindst 400 timer årligt. Vær opmærksom på at dækningen relativt lav, så du er bedst forsikret, hvis du også tegner en privat heltidsulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringen dækker med en fastlagt bestemt sum ved varigt mén og i nogle situationer ved død som følge af en ulykke. Derudover dækker forsikringen normalt udgifter til udbedring af tandskader og fysioterapi i forbindelse med genoptræning efter et ulykkestilfælde. Ulykkesforsikringen dækker ikke svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du eksempelvis oplever et kompliceret benbrud efter en skitur, og du er nødt til at sygemelde dig i seks måneder, modtager du kun erstatning, hvis benbruddet giver varige mén. Men heler benet, og du ikke efterfølgende oplever gener, modtager du ingen erstatning.

Læs også: Gode råd til ulykkesforsikring

Pris: Hvad koster en ulykkesforsikring typisk?

Prisen på din ulykkesforsikring afhænger af forskellige faktorer såsom alder og beskæftigelse. Eksempelvis vil en håndværkeres ulykkesforsikring typisk være dyrere end en kontoransattes forsikring på grund af håndværkeres forhøjet risiko for skader.

De fleste forsikringsselskaber har en hurtig udregningsmodel, som du kan bruge til at beregne prisen på din ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring vil typisk koste fra 1500 kr. årligt til helt op til 5000 kr. årligt.

Hvad er mengrad?

Ifølge If definerer Den Danske Ordbog ”mén”, som en:”alvorlig fysisk eller psykisk skade, eksempelvis som følge af en ulykke eller et overfald”. Mén er altså den type skade, du kan få, hvis du eksempelvis kommer til skade i en ulykke eller som følge af en alvorlig sygdom.

Ifølge If definerer Den Danske Ordbog ”méngrad” som værende: ”mål for omfanget af et varigt men; beregnes i forbindelse med udbetaling af erstatning efter en ulykke”.

Du kan få en méngrad på 0-100 procent, og jo højere en méngrad du får, jo højere en erstatning vil du også få udbetalt.

Hvis du har været involveret i en ulykke, så er der desværre risiko for at få varige mén. Varige mén kan i mange tilfælde være svære at fastlægge fuldstændig, og derfor er det ofte en speciallæge, der foretager vurderingen. Speciallægen fastslår graden af de varige mén på grundlag af skadens medicinske art og omfang under hensyn til, hvilke ulemper skaden skaber i den tilskadekomnes personlige livsførelse. Disse ulemper bliver generelt vurderet ens på tværs af erhverv, alder, køn, indtægt. Méngrad bliver vurderet ud fra de følger, der sker ved en skade. Generelt set har årsagen til menet ingen indflydelse for vurderingen.

Méngraden kan som oftest først blive fastsat, når den tilskadekomnes helbredstilstand er stabil og varig. Det vil altså sige på det tidspunkt, hvor lægen ikke længere forventer, at skaden forbedres hverken af sig selv eller ved behandling.

Når speciallægen skal fastlægge et varigt mén så sker det ud fra procenterne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 og så videre i stigende intervaller med fem procent, indtil graden når 100 procent. Årsagen er, at vurderingen af mén historisk set er sket ud fra brøker, hvilket vil sige 1/12 = 8 procent, 1/10 = 10 procent og så fremdeles. Normalt ligger maksimum på 100 procent, men i ganske særlige tilfælde kan et varigt mén blive vurderet til 120 procent.

Selvom ens méngrad bliver vurderet til at ligge på en vis procentsats, så betyder det ikke, at dette tal er fuldstændigt fast. Oplever den tilskadekommende, at smerter og mén forværre med tiden, kan man således få en ny vurdering af sin méngrad.

Ulykkesforsikring til unge og hjemmeboende

For hjemmeboende børn kan man tegne en børneulykkeforsikring til børn under 18 år. For hjemmeboende børn mellem 18-28 år kan man tegne en ungdomsulykkesforsikring.

Som ung og studerende har man sjældent mange penge, og det er derfor ofte fristende at spare på ting som forsikringer. Det kan dog blive en dyr historie, hvis du som ung eller studerende kommer til skade, uden at have en ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringen sikrer nemlig, at du får erstatning, hvis du kommer så galt af sted, at du får varige mén af ulykken.

Uden en ulykkesforsikring får du ingen erstatning, og det kan altså blive dyrt på den lange bane, hvis du sparer ulykkesforsikringen væk i studieårene.

Ulykkesforsikring til pensionister

Uanset alder kan det være en god idé at have en ulykkesforsikring, dog har mange selskaber en aldersbegrænsninger i betingelserne. Hos nogle forsikringsselskaber er det slet ikke muligt at tegne en ulykkesforsikring, hvis du er over en vis alder, og hos langt de fleste selskaber nedsættes erstatningmulighederne i takt med, at du bliver ældre. Hos nogle få selskaber stiger forsikringspræmien også i takt med alderen.

Er du pensionist, så er det stadig vigtigt, at du undersøger mulighederne for ulykkesforsikring for ældre. Ulykkesforsikringer er her altid en god idé, uanset din alder, da det giver økonomisk tryghed, hvis uheldet skulle være ude. Dette er måske særligt relevant for personer over 60 år og over 70 år, som har en forøget risiko for at falde og brække noget.

Eksempler på ulykker der kan udløse erstatning

Her er tre eksempler på ulykker, der kan udløse erstatning fra en ulykkesforsikring, samt en forklaring på, hvordan erstatningen beregnes ud fra méngraden.

Thomas som er involvert i en bilulykke

Thomas er involveret i en bilulykke, der resulterer i permanent tab af synet på det ene øje. Han har en ulykkesforsikring med en forsikringssum på 1.000.000 kr.

Efter en lægelig vurdering fastslås det, at han har et varigt mén på 50%. I henhold til forsikringens vilkår vil han modtage 50% af forsikringssummen som erstatning, hvilket svarer til 500.000 kr.

Louise kommer til skade på cykel

Louise er en ivrig cyklist og kommer ud for en trafikulykke, der resulterer i et brækket ben og varigt mén på 10%. Hun har en ulykkesforsikring med en forsikringssum på 500.000 kr.

I henhold til forsikringens vilkår vil hun modtage erstatning svarende til méngraden multipliceret med forsikringssummen. I dette tilfælde vil hun modtage 50.000 kr. som erstatning for sin varige skade.

Anne kommer til skade på ski

Anne deltager i en skisport og kommer alvorligt til skade, hvilket resulterer i et permanent handicap. Hendes ulykkesforsikring dækker behandlingsomkostninger og genoptræning, da hun har tilkøbt farlig sport. Hun modtager også en engangsudbetaling som erstatning for det varige mén baseret på méngraden og forsikringssummens størrelse.

Vil du vide mere om ulykkesforsikring?

Her er links til nogle af vores andre artikler om ulykkesforsikring:

Konklusion

Det er tydeligt, at det kan blive en dyr fornøjelse at spare en ulykkesforsikring væk, hvis man bliver involveret i en ulykke.

Uanset ens alder eller beskæftigelse er det altid en god idé at have en ulykkesforsikring for at opnå økonomisk tryghed. En ulykkesforsikring dækker omkostninger ved varigt mén og i visse tilfælde ved død som følge af en ulykke.

Erstatningen beregnes ud fra méngraden, hvor en højere méngrad resulterer i en højere erstatning. Prisen på en ulykkesforsikring varierer afhængigt af faktorer som alder og beskæftigelse. Selvom der kan være aldersbegrænsninger og nedsatte erstatningsmuligheder for ældre, er det stadig vigtigt at overveje en ulykkesforsikring for at opretholde økonomisk sikkerhed.

Med disse eksempler og forklaringer er det klart, at en ulykkesforsikring er en værdifuld investering for at beskytte sig mod de økonomiske konsekvenser af en ulykke.

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Kilder

http://www.erstatning.dk/emner/mengrad/
https://www.if.dk/privat/forsikringer/ulykkesforsikring/men-mengrad-erstatning
https://www.if.dk/privat/forsikringer/ulykkesforsikring/hvad-daekker-en-ulykkesforsikring
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/Forsikring/Ulykkesforsikring

Indholdsfortegnelse