fbpx
Hvis ulykken rammer

Har dine forsikringer den rigtige dækning?

Vær helt sikker på, at du er ordentligt dækket! Indtast din adresse og se, hvilke forsikringstilbud folk som dig har fået!

Bliv klog på

Hvad dækker dine forsikringer måske ikke?

At have forsikringer er en vigtig del af at beskytte vores ejendele og os selv mod uheld. Forsikringer giver os ro i sindet og en vis grad af økonomisk tryghed.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, hvad vores forsikringer faktisk dækker, da der er visse situationer og omstændigheder, hvor de ikke giver fuld dækning.

I denne artikel vil vi se nærmere på eksempler fra forskellige typer forsikringer, herunder bilforsikring, indboforsikring, husforsikring, rejseforsikring og ulykkesforsikring, for at forstå, hvad der ikke er dækket.

Ting som din indboforsikring måske ikke dækker:

Din indboforsikring dæker måske ikke:

Cykler uden godkendt lås

Indboforsikringer dækker normalt cykeltyveri, men kun op til en vis grænse, som kan variere mellem forsikringsselskaberne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at indboforsikringen kun dækker tyveri af en cykel, hvis den er låst med en låsetype, der er godkendt af Varefakta.

Nogle forsikringsselskaber kræver også, at cyklen har et dansk stelnummer for at være omfattet af dækningen. Alternativt kan et unikt serienummer anvendes, hvis cyklen er importeret fra udlandet.

Særligt indbo i skure, garager, loftsrum osv.

Hvis du opbevarer særligt indbo i et skur, en garage eller en driftsbygning på samme ejendom som din helårsbolig, kan du i visse tilfælde risikere, at du ikke får erstattet det stjålne – selvom skuret var forsvarligt aflåst.

Indbrud, tyveri og hærværk i ubeboede boliger

Hvis din bolig har stået ubeboet i mere end 6 måneder, vil der ikke være dækning for indbrud, simpelt tyveri og hærværk. Begrebet "ubeboet" refererer til boliger uden ophold.

Weekendophold, enkelte overnatninger eller tilsyn anses ikke som beboelse.

Læs mere: 10 ting som en indboforsikring måske ikke dækker

Ting din bilforsikring måske ikke dækker

Din bilforsikring dækker måske ikke:

Personskader på føreren - dvs dig!

Førerskader ved færdselsuheld er ikke dækket af din bilforsikring, hvis ingen andre motordrevne køretøjer var involveret. For at sikre dig mod personskader som fører i de tilfælde, kan du tilkøbe førerdækning som en ekstra forsikring. Med førerdækning er du beskyttet mod skader uanset hvad.

Afhængigt af forsikringsselskabet kan førerdækningen omfatte alt fra tandskader til permanente mén.

Ifølge erstatningsloven kan du dog fra modpartens side kræve erstatning for behandlingsomkostninger, tab af arbejdsfortjeneste, smerter, permanente mén, tab af erhvervsevne og dødsfald, hvis der var andre motordrevne køretøjer var involveret i ulykken.

Assistance, hvis din bil ikke kan starte

Vejhjælp er ikke inkluderet i din bilforsikring, hvis du har brug for akut hjælp. Du kan imidlertid tilkøbe en ekstra forsikring, der dækker omkostningerne ved vejhjælp.

Med vejhjælp kan du typisk få assistance, hvis din bil ikke kan starte på grund af f.eks. et fladt batteri, gratis bugsering af din bil, punkterede dæk og transport til dit hjem.

Efterlad ikke din bil tændt og ulåst

Undgå at lade din bil være tændt og efterladt, da tyveri i sådanne tilfælde ikke er dækket af din bilforsikring. Det betragtes som grov uagtsomhed og falder uden for forsikringens dækningsområde.

Vær opmærksom på, at det også er en overtrædelse af færdselsloven at forlade din bil tændt uden at være til stede, hvilket kan medføre en bøde.

Læs mere: 8 ting din bilforsikring måske ikke dækker

Ting din husforsikring måske ikke dækker?

Din husforsikring dækker måske ikke:

Korrosion af synlige vand- og varmerør

Korrosion af rør betragtes normalt som en konsekvens af manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker dog, hvis der opstår pludselig udstrømning fra et vandrør, selvom det er forudsaget af korrosion.

Det er vigtigt at bemærke, at dryp og lækage fra synlige rør ikke er dækket af forsikringen.

Sætningsskader, der er opstået over mange år.

En husforsikring dækker normalt akutte og pludselige skader på dit hjem. Derfor er sætningsskader, der opstår gradvist over mange år, typisk ikke omfattet af forsikringsdækningen. Sætningsskader refererer til langsomme og gradvise ændringer i jordens stabilitet, der kan forårsage revner i fundamentet, skævhed i vægge eller skader på strukturerne i huset.

Disse skader anses ofte for at være resultatet af naturlige jordbevægelser, aldring af bygningen eller manglende vedligeholdelse over tid.

Skader forårsaget af bygningsfejl og manglende vedligeholdelse

En almindelig husforsikring dækker normalt ikke skader, der er opstået som følge af bygningsfejl, f.eks. som følge af eget håndværkerarbejde, eller manglende vedligeholdelse af tag, træspær, vinduesrammer eller udvendigt træværk.

Dette kan omfatte følgende eksempler på bygningsfejl:

  • En gulvkonstruktion, hvor afstanden mellem understøttende strøer eller bjælker er for stor, hvilket resulterer i brud eller deformitet i gulvet.
  • Undervurdering af bærende bjælker eller søjler i huset, som medføre nedbøjninger eller sætningsskader.
  • Mursten, fuger eller puds, der er sprængt på grund af frost.

Læs mere: 11 ting som en husforsikring ikke dækker

Ting som din ulykkesforsikring måske ikke dækker:

Din ulykkesforsikring dækker måske ikke:

Hvis du selv har fremkaldt en ulykke direkte eller indirekte ved grov uagtsomhed

En af de vigtigste ting at bemærke er, at hvis du selv har fremkaldt en ulykke direkte eller indirekte ved grov uagtsomhed, vil din ulykkesforsikring ikke dække. Det betyder, at hvis du har handlet uforsvarligt eller bevidst har bragt dig selv i fare, vil forsikringen ikke træde i kraft.

Farlig sport

Der er også visse aktiviteter og sportsgrene, der typisk ikke er dækket af en standard ulykkesforsikring. Hvis du er en aktiv sportsudøver eller deltager i farlige sportsgrene, skal du være opmærksom på, at du muligvis skal tilkøbe ekstra dækning for at være beskyttet.

Nogle af de sportsgrene, der normalt ikke er dækket uden ekstra dækning, inkluderer boksning, karate, bjergbestigning, faldskærmsudspring og motorløb af enhver art.

Professionel sport

Professionel sport er også normalt undtaget fra dækning under en standard ulykkesforsikring. Hvis du er en professionel atlet eller deltager i konkurrencebaserede sportsbegivenheder på professionelt niveau, skal du undersøge, om der er særlige forsikringsordninger, der er skræddersyet til dine behov.

Læs mere: 5 ting en ulykkesforsikring måske ikke dækker

Ting som din rejseforsikring måske ikke dækker

Din rejseforsikring dækker måske ikke:

Afbestillinger

En rejseforsikring dækker normalt ikke afbestillinger, medmindre der er tilkøbt en afbestillingsforsikring sammen med en årsrejseforsikring. Det er vigtigt at undersøge, om afbestillinger er omfattet, og om der kræves en ekstra forsikring til dette formål.

Aflyste og forsinkede fly

Hvis dit fly bliver aflyst, forsinket eller overbooket, har du normalt krav på kompensation fra flyselskabet i henhold til EU-lovgivningen.

Rejseforsikringen dækker normalt ikke udgifter, der allerede er refunderet af flyselskabet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at flyansvar normalt ligger hos flyselskabet og ikke hos rejseforsikringen.

​​Risikofyldte aktiviteter

Hvis du planlægger at dyrke ekstremsport, dykning, ski eller andre risikofyldte aktiviteter under din rejse, er det vigtigt at sikre, at din rejseforsikring inkluderer passende dækning til disse aktiviteter.

Standard rejseforsikringer dækker muligvis ikke skader eller ulykker i forbindelse med sådanne aktiviteter.

Rejsetidens varighed

Rejseforsikringer har typisk en begrænsning på rejsetidens varighed. Det er vigtigt at undersøge, hvor længe forsikringen dækker.

Hvis din rejse varer længere end forsikringens grænse, kan du muligvis være nødt til at tegne en ekstra forsikring eller søge alternativ dækning.

Læs mere: 10 ting din rejseforsikring måske ikke dækker

Konklusion

Det er afgørende at forstå, hvad ens forsikringer dækker, da der kan være visse undtagelser og betingelser, der begrænser dækningen i forskellige situationer.

I denne artikel har vi gennemgået eksempler fra forskellige typer forsikringer, herunder bilforsikring, indboforsikring, husforsikring, rejseforsikring og ulykkesforsikring for at identificere, hvad der ikke er dækket.

Det er vigtigt at læse og gennemgå forsikringsbetingelserne omhyggeligt for at få en klar forståelse af dækningen og eventuelle undtagelser. Hvis der er tvivlsspørgsmål eller bekymringer, er det altid klogt at kontakte forsikringsselskabet direkte og få yderligere oplysninger. De kan give svar på, hvad der er dækket og ikke dækket i din forsikringspolice.

Husk altid at være opmærksom på, hvad der ikke er dækket af dine forsikringer. Dette kan omfatte betingelser, undtagelser og krav, som du skal være opmærksom på.

Ved at være velinformeret kan du træffe bedre beslutninger om dine forsikringsbehov og tage de nødvendige skridt for at sikre fuld beskyttelse af dine ejendele og dig selv.

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse