fbpx
Bliv klog på

Forsæt

Forsætlig forvoldt skade betyder, at skaden er bevidst forårsaget, og hvis du bevidst har forårsaget skade, er det vigtigt at vide, at du selv skal stå for erstatningen til de berørte parter.

Forsikringen dækker normalt ikke forsætlige skader, medmindre skadevolderen er under 14 år eller ikke har været i stand til at handle fornuftigt på grund af deres sindstilstand. I disse tilfælde kan indboforsikringens ansvarsdækning muligvis træde i kraft.

Det betyder, at hvis du med vilje har påført skade på en andens ejendom eller person, er det dit eget ansvar at erstatte det tab, de har lidt. Forsikringen er primært designet til at hjælpe, når uheldige situationer opstår, men den dækker normalt ikke bevidste handlinger.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forsikringen ikke er en undskyldning for at handle med ond vilje. Det er bedst at undgå forsætlige skader og behandle andre med respekt og omsorg. Så sørg for at tænke dig om og handle ansvarligt for at undgå unødvendige økonomiske byrder og problemer med erstatning.