fbpx

Bidragssatser | Det skal du være opmærksom

Der er forskellige omkostninger, du bør være særligt opmærksom på, når du optager et realkreditlån. En af disse omkostninger kaldes for bidragssatser. Dette er et bidrag til det realkreditinstitut, hvor du har optaget det pågældende lån.

Satsen bliver beregnet ud fra din restgæld, og den kan endvidere variere alt efter, hvilket realkreditinstitut der er tale om. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på denne omkostning, og det kan du blive meget klogere på her i artiklen.

Bidragssatsen afhænger af, hvilken låntype du har

Når det kommer til bidragssatser, bør du være særligt opmærksom på, at denne sats som regel vil være højere, jo større en andel af din boligværdi, som realkreditlånene udgør. Herudover afhænger bidragssatsen også af, hvilken slags lån du har, og om denne type lån er med afdrag eller uden afdrag. Det vil altså sige, at der er forskellige faktorer, der spiller en rolle i forhold til, hvor meget du skal betale i bidragssats til det realkreditinstitut, hvor du har optaget dit lån.

Realkreditinstitutterne opbygger deres omkostninger forskelligt

Der findes forskellige realkreditinstitutter i landet, og disse adskiller sig på forskellige måder. Institutterne har eksempelvis vidt forskellige opbygninger i forhold til deres omkostninger. Tidligere var bidragssatsen den mest relevante for låntageren, men i dag bruger mange institutter også kursskæring. Det vil helt konkret sige, at du ikke længere har mulighed for kun at sammenligne realkreditinstitutterne ud fra de bidragssatser, de tilbyder deres kunder. I stedet er du nu nødt til også at inddrage andre omkostninger.

Du skal også være opmærksom på kursskæringen

Den vigtigste af disse andre omkostninger er kursskæringen. Dette er enten et tillæg eller et fradrag til obligationskursen, og den bliver beregnet i de tilfælde, hvor der bliver handlet med obligationer. Omkostningen spiller den største rolle i forbindelse med rentetilpasningslån. Det skyldes, at de hyppigere bliver tilpasset renten sammenlignet med lån, der er fastforrentet. Kursskæring har derfor den største betydning, når der er tale om F1-lån.

Det bruger institutterne typisk bidragssatsen til

Typisk vil realkreditinstitutterne bruge pengene fra bidragssatsen til:

  • Kapital
  • Tab/sikkerhed
  • Drift.

Der er et meget stort fokus fra myndighedernes side på, at danskerne skal afdrage og vælge lån, der er fastforrentede. Dette er nemlig med til at sikre en større økonomisk stabilitet. Herudover har Finanstilsynet udstedt en række nye regler, der fastslår, at de finansielle institutter skal sørge for, at flere og flere låntagere vælger lån med afdrag, der er fastforrentede. Af denne årsag er det tanken, at bidragssatserne skal motivere flere danskere til at vælge fastforrentede lån.

Det kan du gøre, hvis realkreditselskabet hæver din sats

Det skal dog nævnes, at de danske realkreditinstitutter ikke bare kan sætte bidragssatserne, som de ønsker. Ændringer må ikke være vilkårlige, og herudover skal institutterne varsle stigninger i satserne, ligesom at de skal kunne begrunde for dem. Skulle det ske, at dit realkreditselskab hæver satsen på det lån, du har optaget, hvilket ikke er et utænkeligt scenarie, skal de varsle det i god tid.

Det kan dog hænde, at du er nødt til bare at finde dig i det. Det skyldes, at der godt kan være nogle meget høje omkostninger forbundet med at flytte fra ét realkreditselskab til et andet. Derfor kan der gå lang tid for dig før, at dette skifte til et realkreditselskab, der tilbyder en lavere bidragssats, vil være tjent hjem for dig.

Kan det betale sig at omlægge sit realkreditlån for en lavere sats?

Overvejer du derfor at omlægge dit realkreditlån, så du derigennem kan få en bidragssats, der er lavere, end den du i forvejen har, bør du tænke dig grundigt om. Der er nemlig mange omkostninger forbundet med dette, så hvis det er dit eneste formål med at flytte dit realkreditlån, vil det sjældent kunne svare sig. Skal du dog alligevel omlægge dit lån, kan det være en god idé at undersøge markedet grundigt forinden og vælge det realkreditselskab, der er billigst. Det kan tilmed være, at du kan opnå en lavere bidragssats, såfremt du får en højere vurdering af din bolig.

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse