fbpx
Bliv klog på

Jordvarme | Alt hvad du skal vide!

Drømmer du om en miljøvenlig og energieffektiv opvarmningsløsning til dit hjem?

Jordvarme kan være svaret. Ved at udnytte jordens naturlige varmeenergi kan du reducere dine energiomkostninger og minimere din miljøpåvirkning.

Denne artikel vil udforske alle aspekter af jordvarme, herunder hvad det er, hvilke typer der findes, fordelene og ulemperne, detaljerede eksempler på omkostninger samt svare på 10 typiske spørgsmål, der ofte stilles om emnet.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er en bæredygtig og miljøvenlig ressource, hvor kun en lille mængde elektricitet bruges til at drive selve jordvarmeanlægget, som omdanner jordvarmen til energi.

Læs mere: Hvad er jordvarme

For hver kilowatt elektricitet, der bruges som strømforsyning, kan du opnå helt op til 4-5 kilowatt varme i returnering.

Hvad er et jordvarmeanlægget

Et jordvarmeanlæg er grundlæggende solvarme kombineret med en varmepumpe. En slange, fyldt med kølevæske, nedgravet i jorden. Når væsken cirkulerer gennem slangesystemet, absorberer den gradvist solvarmen fra jorden.

Varmen transporteres derefter til et jordvarmeanlæg, der typisk består af en varmepumpe. Varmepumpen øger temperaturen på den opsamlede varme og sender den ud til opvarmningssystemet i dit hjem.

Læs mere: Virker jordvarme om vinteren?

Ved brug af en kompressor og en kondensator hæves temperaturen på varmen yderligere, og den bruges til opvarmning af dit hjem eller produktion af varmt brugsvand.

Den nu afkølede væske sendes tilbage til jorden gennem slangesystemet for at absorbere mere varme, og processen gentages.

Hvor dybt skal rørsystem til jordvarme ligge?

Normalt anbefales det, at man graver jordvarmeslangerne ned i en dybde på mindst 1-1,5 meter. På den dybde har jorden en stabil temperatur på omkring 8-12 °C året rundt, hvilket er ideelt til at udnytte den termiske energi.

Dette niveau ligger uden for rækkevidde af plove og pælebor. Samtidig kan det graves med en minigraver, uden at hele haven bliver forvandlet til et månelandskab.

Hvad skal man vælge: horisontal eller vertikal jordvarme?

Der er to typer af jordvarme: horisontal og vertikal jordvarme. Den afgørende forskel mellem de to typer ligger i, hvor dybt jordslangerne bliver begravet.

Læs mere: Vertikal eller horisontal jordvarme - hvad skal jeg vælge?

Horisontal jordvarme

Ved horisontal jordvarme, som er den mest udbredte og almindelige type, bliver jordslangerne gravet ned i en dybde på omkring 1 meter over et stort område. Ved denne metode er det typisk nødvendigt at grave et areal, der er dobbelt så stort som det, der skal opvarmes.

Vertikal jordvarme

Vertikal jordvarme, som er mindre udbredt, involverer én dyb boring på op til 250 meter pr. boring. Ved denne type jordvarme kan man nøjes med et mindre haveareal, hvilket betyder, at man ikke behøver at grave hele haven op og efterfølgende genetablere den.

Den vertikale type fungerer på samme princip som den horisontale type. Den eneste praktiske forskel er, at boringen foretages lodret i stedet for vandret.

Vertikal jordvarme er dyrere at anlægge end horisental jordvarme.

Hvor meget plads er nødvendigt til et jordvarmeanlæg?

En god tommelfingerregel er, at et jordvarmeanlæg kræver et jordareal på ca. 2-3 m2 for hver kvadratmeter boligareal; dvs en bolig på 140 m2 vil kræve et jordareal på mellem 280 - 420 m2.

Selve jordvarmepumpen, som er placeret indendørs, optager ikke mere plads end et stort køleskab og kan installeres i forskellige rum i dit hjem, f.eks. i et bryggers.

Hvordan påvirker jordvarme afgrøder, haven eller dyrelivet?

Jordvarme har generelt en minimal påvirkning på afgrøder, haven og dyrelivet. De fleste jordvarmesystemer bruger et lukket rørsystem, der ligger under jordoverfladen og ikke interfererer med plantevækst eller havearbejde.

Det er vigtigt at bemærke, at jordvarmeslangen skal placeres i græsplænen. Det er ikke tilladt at plante træer og buske ovenpå varmeslangen, da de skygger for solen. Ligeledes bør man undgå at placere skure eller bygninger på det område, hvor jordvarmeslangen er.

Hvad er fordele og ulemper ved jordvarme

Fordelene og ulemperne ved jordvarme er:

Fordelene ved jordvarme

Fordelene er typisk:

Energieffektivitet

Jordvarme er en meget energieffektiv opvarmningsmetode. Ved at udnytte den naturlige varmeenergi i jorden kan jordvarme levere mere varmeenergi, end den forbruger i form af elektricitet til drift af varmepumpen.

Miljøvenlig

Jordvarme er en miljøvenlig opvarmningsmetode, da den ikke bruger fossile brændstoffer og reducerer CO2-udledningen. Ved at bruge den naturlige varmeenergi fra jorden hjælper jordvarme med at bevare miljøet og reducere klimaforandringerne.

Konstant varme

Jordvarme leverer en stabil og konstant varme til dit hjem. Den afhænger ikke af eksterne faktorer som vejret og kan levere varme året rundt, uanset om det er sommer eller vinter.

Lang levetid

Jordvarmeanlæg, herunder varmepumper, har en forventet levetid på omkring 15-20 år eller mere, hvis de vedligeholdes korrekt. Slangesystemet i jorden kan endda have en levetid på 50-100 år.

Potentiale for tilskud

Afhængigt af dit geografiske område og de gældende regler kan du muligvis få tilskud eller støtte til installationen af jordvarme. Dette kan hjælpe med at reducere de initiale investeringsomkostninger.

Ulemper ved jordvarme

Ulemperne ved jordvarme er typisk:

Høje installationsomkostninger

En af de største ulemper ved jordvarme er de høje installationsomkostninger sammenlignet med traditionelle opvarmningsmetoder. Installationen af et jordvarmeanlæg kræver gravearbejde og professionel installation af slangesystemet, hvilket kan øge omkostningerne.

Pladsbehov

Jordvarmeanlæg kræver tilstrækkelig plads til at nedgrave slangesystemet på din grund. Hvis du har en lille have eller begrænset plads, kan det være en udfordring at installere jordvarme.

Afhængighed af jordbeskaffenhed

Effektiviteten af jordvarmeanlæg kan variere afhængigt af jordens sammensætning og termiske egenskaber. Det er vigtigt at foretage en geoteknisk undersøgelse for at vurdere jordens egnethed til jordvarme i dit område.

Eksempler på omkostninger

Prisen på et jordvarmeanlæg kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder boligens størrelse, isolering, varmeforbrug og valg af varmesystem. Her er tre eksempler, der illustrerer forskellige omkostningsniveauer:

Eksempel 1: En bolig på 150 m2 med god isolering kan have en samlet omkostning på cirka 200.000 kr. Dette inkluderer omkostninger til jordslanger, varmepumpe og installation.

Eksempel 2: En større bolig på 250 m2 med gennemsnitlig isolering kan have en samlet omkostning på cirka 250.000 kr., inklusive alle nødvendige materialer og installation.

Eksempel 3: En mindre bolig på 100 m2 med fremragende isolering kan have en samlet omkostning på cirka 150.000 kr., inklusive jordslanger, varmepumpe og professionel installation.

Det forventede tilbagebetalingsinterval for disse eksempler afhænger af faktorer som energipriser, isoleringsevne og individuelt varmeforbrug.

Generelt kan man forvente en tilbagebetalingstid på mellem 10 og 20 år.

10 typiske spørgsmål om jordvarme

Her er nogle af de typisk stillede spørgsmål:

Hvordan fungerer jordvarmeprincippet?

Jordvarme udnytter den naturlige varmeenergi, der findes i jorden, ved hjælp af et slangesystem, der er nedgravet i jorden på din grund. Slangerne indeholder en væske, typisk en kølevæske som er en blanding af vand og frostvæske, der cirkulerer gennem dem. Når væsken passerer gennem slangerne, absorberer den varmen fra jorden og transporterer den til et jordvarmeanlæg. Her omdannes den opsamlede varme til anvendelig opvarmning, der kan bruges til opvarmning af boligen og produktion af varmt brugsvand.

Hvad er levetiden på et jordvarmeanlæg?

Et velinstalleret og vedligeholdt jordvarmeanlæg har en forventet levetid på omkring 20 år eller mere. Varmepumpen, der udgør hjertet i jordvarmesystemet, har typisk en levetid på omkring 15-20 år, mens slangerne, der er nedgravet i jorden, kan holde i flere årtier, ofte mellem 50 og 100 år.

Hvad er fordelene ved at vælge jordvarme frem for andre opvarmningsmetoder?

Der er flere fordele ved at vælge jordvarme som opvarmningsmetode:

Energibesparelse

Jordvarme er en meget energieffektiv løsning, der kan reducere dine varmeudgifter betydeligt sammenlignet med traditionelle opvarmningsmetoder som f.eks. oliefyr eller elvarme.

Miljøvenlig

Ved at bruge den naturlige varmeenergi fra jorden reducerer jordvarme din CO2-udledning og hjælper med at bevare miljøet.

Lang levetid

Et velinstalleret og vedligeholdt jordvarmeanlæg har en forventet levetid på omkring 20 år eller mere.

Komfortabel opvarmning

Jordvarme leverer en jævn og stabil varme til dit hjem, hvilket sikrer høj komfort året rundt.

Lav vedligeholdelse

Jordvarmeanlæg kræver minimal vedligeholdelse og drift, hvilket gør dem til en bekvem og pålidelig løsning.

Hvad er de typiske installationsomkostninger for et jordvarmeanlæg?

De typiske installationsomkostninger for et jordvarmeanlæg kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder boligens størrelse, isolering, varmeforbrug og valg af varmesystem. Generelt kan prisen på et jordvarmeanlæg starte fra cirka 160.000 kroner.

Det er vigtigt at bemærke, at installationsomkostningerne også omfatter gravearbejde og installationen af slangesystemet i jorden, hvilket kan påvirke prisen.

Kan jordvarme bruges til både opvarmning og produktion af varmt brugsvand?

Ja, jordvarme kan bruges til både opvarmning af boligen og produktion af varmt brugsvand.

Hvor meget plads kræver installationen af et jordvarmeanlæg?

Installationen af et jordvarmeanlæg kræver tilstrækkelig plads til nedgravning af slangesystemet på din grund. Mængden af plads, der kræves, afhænger af boligens størrelse og varmebehov.

Typisk skal der graves slanger ned i en dybde af omkring 1-1,5 meter, og der skal være plads til en tilstrækkelig lang slange for at udnytte jordens varmeenergi optimalt. Det er vigtigt at konsultere fagfolk for at vurdere pladsbehovet specifikt for din bolig.

Kan man få tilskud eller støtte til installationen af jordvarme?

Ja, det er muligt at få tilskud eller støtte til installationen af jordvarme. I nogle lande og regioner er der incitamenter, tilskudsordninger eller skattefordele tilgængelige for at fremme brugen af energieffektive opvarmningsmetoder som jordvarme.

Det er en god idé at undersøge regler og programmer for at se, om der er nogen tilskud eller støtteordninger, du kan ansøge om.

Hvad er den miljømæssige indvirkning af jordvarme?

Jordvarme har en positiv miljømæssig indvirkning sammenlignet med traditionelle opvarmningsmetoder. Ved at udnytte den naturlige varmeenergi fra jorden reduceres behovet for fossile brændstoffer og begrænses CO2-udledningen. Jordvarme er en ren og bæredygtig energikilde, der bidrager til at reducere klimaforandringer og bevare miljøet.

Hvor stor er den gennemsnitlige besparelse på varmeregningen med jordvarme?

Den gennemsnitlige besparelse på varmeregningen med jordvarme afhænger af flere faktorer, herunder boligens størrelse, isoleringsevne og individuelt varmeforbrug.

Generelt kan man forvente en besparelse på op til 50% på varmeregningen ved at skifte til jordvarme sammenlignet med traditionelle opvarmningsmetoder som oliefyr eller elvarme.

Det er dog vigtigt at bemærke, at den faktiske besparelse vil variere fra bolig tilbolig og afhænger af individuelle faktorer.

Er jordvarme egnet til alle typer boliger?

Jordvarme er generelt egnet til de fleste typer boliger, men der er visse faktorer, der skal overvejes.

For det første kræver installationen af et jordvarmeanlæg tilstrækkelig plads til nedgravning af slangesystemet, så det er vigtigt at have en passende grundstørrelse.

Derudover er det vigtigt at vurdere boligens isoleringsevne, da god isolering vil forbedre effektiviteten og energibesparelserne ved jordvarme.

Det anbefales at konsultere fagfolk, der kan foretage en grundig vurdering af din bolig og vurdere dens egnethed til jordvarme.

Konklusion

Jordvarme er en miljøvenlig og energieffektiv opvarmningsmetode, der udnytter jordens naturlige varmeenergi til at opvarme dit hjem.

Selvom installationsomkostningerne kan være høje, opvejes det af langsigtede energibesparelser og den positive indvirkning på miljøet.

Ved at vælge jordvarme kan du skabe en komfortabel og bæredygtig opvarmning til dit hjem. Husk at konsultere fagfolk og få en individuel vurdering for at afgøre, om jordvarme er den rigtige løsning for dig og dit hjem.

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse

  Det oplever vores brugere

  Anna 37 år, Odense

  "Jeg bad om tilbud på bil-, hus- og indboforsikring. Takket være Informeo sparer jeg 28% og har ingen bekymringer."

  Kim 58 år, København

  "Jeg sparede 2.357 kr. på mine forsikringer med Informeo. Det var den bedste beslutning."

  Anders 48 år, Aalborg

  "Med Informeo fik jeg tilbud på alle mine forsikringer samtidig. Jeg sparer nu 4.186 kr. om året og er fuldt ud dækket."

  Alberte 37 år, Roskilde

  "Med Informeo sparer jeg 26% på mine forsikringer. Jeg kunne ikke have gjort det bedre selv."

  Bente 54 år, Sønderborg

  "Jeg var lidt usikker på min dækning, men Informeo hjalp mig med at få de rigtige tilbud. Jeg sparer nu 2.631 kr."

  Morten 48 år, Aarhus

  "Informeo hjalp mig med at sammenligne tilbud på mine forsikringer. Jeg sparer nu 3.457 kr. om året og har fået den bedste dækning."

  Birthe 66 år, Varde

  "Informeo hjalp mig med at finde den bedste dækning til den rigtige pris. Jeg sparer nu 27% og er meget tilfreds."