fbpx
Fortæl os om dit hus
Skridt 1/2

Har du den bedste pris på husforsikring?

Vidste du, at 25% af danskerne kan opnå fordele ved at skifte forsikringsselskab? Indhent flere tilbud på husforsikring og se om du er en af de heldige.

Vidste du at?

1 ud af 4 af de danskere, der gennemgår sine forsikringer, vælger at skifte selskab. Når danskerne skifter forsikring, opnår de enten en billigere pris, bedre dækning eller bedre sammenhæng mellem dækning og pris
Mere end ni ud af 10 danskere, der skiftede forsikringsselskab i forhold til deres indboforsikring, fik en bedre pris eller aftale ud af skiftet.
Ifølge undersøgelsen får 53 pct. af de danskere, der skifter forsikringsselskab, en lavere pris efter skiftet. En tredjedel får en bedre forsikringsdækning.
Bliv klog på

Beskyt dit hus mod uforudsete skader med en husforsikring

En husforsikring er afgørende for at sikre dig mod pludselige skader på dit hus og de ting der sidder fast i eller på huset.

I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad en husforsikring dækker, hvad den ikke dækker, og hvorfor det er vigtigt at have den rette forsikring til dit hjem.

Læs videre og bliv klogere på, hvordan du kan beskytte dig mod økonomiske overraskelser og sikre dit hjem mod uforudsete skader.

Husforsikring

En husforsikring dækker som udgangspunkt selve huset og de ting der sidder fast i eller på huset.

Husforsikring er altså ikke det samme som en indboforsikring, som i udgangspunktet dækker alle løsdele i huset.

En husforsikring dækker skader på huset, der opstår pludseligt for eksempel i forbindelse med sne/frost, brand eller storm.

Disse skader kan medføre store økonomiske konsekvenser og det er derfor vigtigt, at have styr på, om din husforsikring dækker.

Læs mere: Ting din husforsikring måske ikke dækker

Hvad er en husforsikring?

En husforsikring dækker dit hus, og alt hvad der er fastgjort i det.

Generelt gælder det, at skaden skal være opstået pludseligt for at den dækkes af husforsikringen.

Hvis en skade opstår som følge af manglende vedligeholdelse af ejendommen, så dækker en husforsikring normalt ikke skaden.

Det er dog også vigtigt at understrege, at præcis hvad den dækker (og ikke dækker) varierer en hel del fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Det kan derfor betale sig at undersøge de forskellige forsikringsselskaber grundigt når du tegner en ny forsikring.

Læs mere: Sammenlign forsikringer | Tips og tricks

Det er ligeledes en god idé at tjekke din forsikring med jævne mellemrum, for at undersøge om dækningen stadig opfylder dine krav og ønsker til en forsikring.

Læs mere: Fritidshusforsikring | Dækker skader på fritidshus

Hvad dækker en husforsikring?

Et huskøb er stor investering, og en husforsikring er derfor særligt vigtig at tegne for at undgå ubehagelige økonomiske overraskelser.

Helt generelt dækker en husforsikring eksempelvis skader, der er opstået i forbindelse med:

 • Sne/frost
 • Brand
 • Storm
 • Pludselige vandskader
 • Som følge af indbrud og hærværk

Disse dækninger kaldes ofte for “basisdækning” og langt de fleste forsikringsselskaber vil i udgangspunkt have disse punkter i deres husforsikringer. Husk dog altid at tjekke grundigt efter hvad vilkårene er i netop din forsikring eller det tilbud du har indhentet.

Den dækker som udgangspunkt ikke, hvis skaden er opstået fordi huset ikke har været vedligeholdt.

En husforsikring kan indeholde en retshjælpsforsikring, som dækker private tvister, du har som husejer. Hos nogle forsikringsselskaber er dette et tilvalg.

En husforsikring omtales også nogle gange parcelhusforsikring, ejendomsforsikring, eller villaforsikring.

Bemærk, at det varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvad en husforsikring helt konkret dækker.

Hvad er ikke dækket af en husforsikring?

Hvad der dækkes og ikke dækkes af en husforsikring varierer fra selskab til selskab, men der gælder alligevel et par tommelfingerregler.

Den dækker typisk IKKE:

 • Skader opstået som følge af manglende vedligeholdelse
 • Synlige rør
 • Skader der opstår på grund af fejlkonstruktion
 • Skader på ting i huset der bruges, hvis du driver erhverv

Generelt betyder det altså, at en husforsikring dækker skader der opstår på grund af pludselig skader og som er gået ud over huset eller det der “sidder fast” på eller i huset såsom skabe, hårde hvidevarer og installationer.

Pris: Hvad koster en husforsikring?

Prisen på afhænger af forskellige faktorer, herunder:

 • Husets størrelse (generelt gælder det at jo større, jo dyrere)
 • Ejendommens alder
 • Beliggenhed
 • Selvrisiko (lavere selvrisiko betyder ofte højere pris)
 • Hvilket slags tag ejendommen har (stråtag kan være dyrt)

Herudover afhænger prisen også af, om du tegner tillægsdækninger eller ej.

En husforsikring koster typisk mellem 3.500 kroner og 7.000 kroner om året for en gennemsnitsfamilie.

Når du tjekker priser, så husk også at se, om du eventuelt kan spare lidt ved også at tegne ejerskifteforsikring i samme selskab.

Forsikringsselskaberne vil typisk gerne have, at deres kunder samler så mange forsikringer som muligt hos dem, og du kan derfor spørge efter de såkaldte samlerabatter.

Det kan også anbefales at indhente tilbud fra et par forskellige selskaber, og sammenligne dækning og pris.

Læs mere om hvordan du kan spare penge på dine forsikringer.

Hvornår skal husforsikring tegnes?

Ligesom med en ejerskifteforsikring, skal der være tegnet en husforsikring inden overtagelsesdagen eller dispositionsdagen, hvis den er tidligere.

En husforsikring er ikke lovpligtigt, men hvis du har gæld i boligen, vil dine långiver (realkreditinstitut eller bank) normalt kræve, at du som minimum har en forsikring som dækker brand.

Ligesom med ejerskifteforsikring findes der rigtig mange forskellige dækninger og valgmuligheder, og det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i de forskellige dækninger.

De mest almindelige muligheder er dækning for: stormskade, husejeransvar, privat retshjælp, skjult rør- og kabelskade, rådskade, insekt- og svampeskade og stikledningsskade.

Huskforsikring: Vælg den rigtige

Uventede skader på dit hus er altid ærgerlige og besværlige, men hvis du ikke har sørget for en ordentlig forsikring er det endnu mere ærgerligt- og ikke mindst dyrt. Det kan derfor betale sig at lave sig forarbejde ordentligt, så huset er godt dækket ind i tilfælde af uventede skader.

Forbrugerrådet Tænk oplyser, at der kan være ganske stor forskel på hvad de forskellige forsikringsselskaber dækker. En basisdækning dækker ofte uventede skader i forbindelse med skader som følge af skybrud, orkan, snetryk, lynnedslag, hærværk, og indbrud. Derimod er det i de fleste selskab et tillæg hvis husforsikringen skal dække i tilfælde af skader som følge af fejlkonstruktion eller oversvømmelse ved almindeligt regnvejr.

I følge Forburgerrådet Tænk kan du for eksempel overveje om det vil være vigtigt for dig at have de ekstra dækninger. Her kan der være penge at spare, hvis du vælge at holde dig til basisdækningen. Forbrugerrådet Tænk anbefaler også at forhøre sig hos forsikringsselskabet om mulighed for samlerabatter- og derefter høre forsikringsselskabet om at give en endnu bedre pris. Med andre ord- det kan betale sig at forhandle om prisen.

Skal jeg tegne en husforsikring for en ejerlejlighed?

Det kaldes en husforsikring, men det er også relevant at tegne en, hvis du bor i ejerlejlighed eller rækkehus.

En husforsikring i ejerlejlighed og rækkehuse sikrer, at du er dækket ind i forbindelse med uforudsete skader.

Samtidig er det ofte billigere at forsikre en ejerlejlighed eller rækkehus end et helt hus.

Er en husforsikring lovpligtig?

Nej, den er ikke lovpligtig, men hvis du har lån i dit hus, vil din bank og / eller realkreditinsitut kræve at du har en husforsikring.

Men da en husforsikring udover bygningsbrand også kan tegnes med en dækning der omfatter stormskader, skybrud og vandskade, svamp, insekt, råd, husejeransvar og retshjælp, anbefales det af Ret&Råd Advokater at tegne en husforsikring uanset, om du har lån i boligen eller ej.

Billig husforsikring

Prisen på en husforsikring varierer meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, og prisen afhænger eksempelvis af husets størrelse og alder.

Der findes i dag mange forsikringsselskaber, som tilbyder husforsikringer, så der er derfor rig mulighed for at indhente mange gode tilbud.

Det anbefales at indhente tilbud fra et minimum tre forskellige selskaber, og sammenligne dækning og pris.

Det vigtigste er, at du sætter dig godt i, hvilke dækninger de forskellige forsikringsselskaber tilbyder for lige netop din bolig.

Læs mere: Billig forsikring

Husforsikring og indboforsikring: Hvad er forskellen?

Der er en del forvirring omkring forskellen mellem husforsikring og indboforsikring, men de dækker vidt forskellige områder af boligen.

Generelt kan man sige, at en husforsikring dækker selve huset og det der sidder fast i eller på huset.

Det betyder, at hvis du kunne tage huset og vende det på hovedet, så ville alt det der faldt ud være dækket af indboforsikringen.

En indboforsikring dækker altså, groft sagt, alt det løse. Alt det der sidder fast i eller på huset vil derfor være dækket af husforsikring.

Tjek altid din police eller ring til dit forsikringsselskab for de detaljer og betingelser der gælder for netop din husforsikring og indboforsikring.

Skal jeg tegne en husforsikring og en indboforsikring i samme selskab?

Forsikringsselskaberne vil typisk gerne have, at deres kunder samler så mange forsikringer som muligt hos dem, og  du kan derfor spørge efter de såkaldte samlerabatter.

Der er dog også eksperter der mener, at det er mere fordelagtigt at tegne de forskellige husrelateret forsikringer i forskellige selskaber for at opnå bedre dækninger.

Det kan også anbefales at indhente tilbud fra et par forskellige selskaber og sammenligne dækning og pris.

Husforsikring og ejerskifteforsikring: Hvad er forskellen?

Ejerskifteforsikringen og husforsikringen dækker forskellige tidspunkter for skaders opståen.

En husforsikring dækker skader, der opstår efter overtagelse af huset.

Hvis dit hus eksempelvis har pådraget sig skader i forbindelse med storm eller voldsom regn, vil husforsikringsselskabet dække skaderne.

En ejerskifteforsikring dækker derimod skader, som var på huset før overtagelsen fra den tidligere ejer.

Det kan eksempelvis være tilfældet ved ulovlige bygningskonstruktioner.

På den måde kan den ene forsikring ikke træde i stedet for den anden.

Skal jeg tegne husforsikring og en ejerskifteforsikring i samme selskab?

Som det også gælder ved ejerskifteforsikringen, er det udelukkende købers afgørelse, i hvilket selskab, husforsikringen tegnes.

Mange forsikringsselskaber anbefaler at tegne hus- og ejerskifteforsikring i samme selskab.

Der er dog meget delte meninger om, hvorvidt husforsikring og ejerskifteforsikring skal tegnes i samme selskab eller ej.

Formålet med at vælge det samme selskab er, at en hus- og ejerskifteforsikring i samme selskab i modsætning til to forskellige selskaber vil undgå, at du som boligejer bliver klemt imellem to forsikringsselskaber, og hvor begge forsikringsselskaber prøver at undgå at betale dækningen.

Nogle eksperter mener, at der er ikke noget problem i at tegne hus- og ejerskifteforsikring i to forskellige selskaber.

Udover at det i nogle tilfælde kan medføre en besparelse, vil det samtidig også give nogle ekstra muligheder for at få dækning, hvis det skulle vise sig, at der er skader på det nye hus, du lige har købt.

Husforsikring pris gennemsnit

Som ved alle andre forsikringsprodukter er det svært at give et direkte svar på hvad prisen kan være, eller hvad en gennemsnitspris er. Forsikringsprodukternes pris afhænger af en række faktorer omkring de ting, som kunden ønsker at forsikre. Det samme gør sig gældende for husforsikring. En lang række faktorer gør sig således gældende for prisen på en husforsikring. For eksempel vil forsikringsselskabet se på, hvor gammel bygningen er samt i hvilken stand den er i.

Som ved andre forsikringer er det en god idé først at få afklaret, hvad ens behov er. Herefter kan man så kontakte forskellige forsikringsselskaber og få dem til at levere tilbud. På baggrund af disse kan man derfor vælge et selskab, som tilbyder den bedste dækning til en god pris.

Læs mere: Hvad koster en husforsikring?

Forsikringsselskaber som bl.a. tilbyder husforsikring

Husforsikring hos Alka

Alka’s husforsikring har også husejeransvarsforsikring, hvilket vil sige at du er dækket i tilfælde af at andre kommer til skade på din ejendom.
Hos Trustpilot har Alka fået 4 ud af 5 stjerner fra deres kunder. Dette er dog på baggrund af oplevelser med alle deres forsikringsprodukter og altså ikke kun i forbindelse med husforsikring.

Husforsikring hos Alm. brand

Hos Alm. Brand har du mulighed for at sammensætte en husforsikring, der passer til netop dine behov. Hos Alm. Brand kan du også tilkøbe en byggeforsikring, det vil sige at du er godt dækket ind hvis du til bygge nyt eller bygge til på dit nuværende hus. Forsikringen vil i så fald dække ved uforudsete skader forårsagt af for eksempel storm eller nedbør.Alm. Brand har i skrivende stund 4 ud af 5 stjerner hos deres kunder på Trustpilot. Disse vurderinger er givet på baggrund af oplevelser med Alm. Brand’s produkter, og altså ikke udelukkende på baggrund af deres husforsikringer.

Husforsikring hos LB Forsikring

Lærerstandens brandforening (LB Forsikring) indeholder i sin basispakke forsikring ved skader opstået som følge af brand- og elskade, tyveri og hærværk, skjulte rør og stikledninger, svampe-, råd- og insektangreb, vandskader og retshjælp. Hertil kan for eksempel tilkøbes “udvidet vanddækning” og “kosmetiske skader på fliser, glas og sanitet”.Husk, at du skal være medlem for at kunne blive forsikret hos Lærerstandsbrandforsikring.I skrivende stund har Lærerstandens Brandforsikring modtaget 4 ud af 5 stjerner hos deres kunder på Trustpilot. Disse anmeldelser er givet på baggrund af kundernes oplevelser med LB som helhed, og altså ikke kun på baggrund af husforsikringer.

Husforsikring hos Topdanmark

Hos TopDanmark kan du tilvælge fire forsikringer til grundpakken: Udvidet vandskade, kosmetiske forskelle, skadedyr, husejerhjælp.På baggrund af ca. 24.000 anmeldelser fra deres kunder modtager TopDanmark 4 ud af 5 stjerner på Trustpilot. Disse anmeldelser er givet på baggrund af kundernes oplevelser med alle TopDanmarks forsikringer, og altså ikke kun på baggrund af deres husforsikringer.

Husforsikring hos Tryg

Tryg fremhæver, at med en husforsikring hos dem er både dit hus og din have godt dækket ind. I deres “Hus Super”- pakke får du også en rottespærre som installeres i dit hus med i forsikringen.Tryg har fået 4 ud af 5 stjerner på Trustpilot, på baggrund af deres kunders anmeldelser af alle deres forsikringsprodukter.

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Vil du vide mere om husforsikring?

Her kan du se nogle af vores andre artikler om husforsikring:

Kilder

https://www.ret-raad.dk/privatraadgivning/bolig/koeb-af-bolig/husforsikring
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/Forsikring
https://www.fyens.dk/livsstil/Advokaten-Skal-husforsikring-og-ejerskifteforsikring-tegnes-i-samme-selskab/artikel/3196176
https://dk.trustpilot.com/review/www.alka.dk
https://www.lb.dk/bliv-medlem
https://dk.trustpilot.com/review/www.lb.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.topdanmark.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.tryg.dk
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/husforsikring-saadan-vaelger-du-den-bedste

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse