fbpx
Fortæl os om dit hus
Skridt 1/2

Har din husforsikring den rigtige dækning?

Få tilbud på husforsikring og se om du kan få en bedre dækning til de samme penge. Vidste du, at 25% af danskerne kan opnå fordele ved at skifte forsikringsselskab?

Vidste du at?

1 ud af 4 af de danskere, der gennemgår sine forsikringer, vælger at skifte selskab. Når danskerne skifter forsikring, opnår de enten en billigere pris, bedre dækning eller bedre sammenhæng mellem dækning og pris.
Mere end ni ud af 10 danskere, der skiftede forsikringsselskab i forhold til deres indboforsikring, fik en bedre pris eller aftale ud af skiftet.
Ifølge undersøgelsen får 53 pct. af de danskere, der skifter forsikringsselskab, en lavere pris efter skiftet. En tredjedel får en bedre forsikringsdækning.
Bliv klog på

11 ting som en husforsikring måske ikke dækker

En husforsikring er afgørende for at beskytte dit hjem og dets indhold mod uforudsete hændelser. Dog er der visse skader og situationer, som en husforsikring ikke dækker.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse undtagelser for at undgå ubehagelige overraskelser.

I denne artikel vil vi se nærmere på 11 ting, som en typisk husforsikring ikke dækker.

11 ting som en husforsikring typisk ikke dækker

Her er de 11 ting, som du skal være opmærksom på.

Korrosion af synlige vand- og varmerør

Korrosion af rør betragtes normalt som en konsekvens af manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker dog, hvis der opstår pludselig udstrømning fra et vandrør, selvom det er forudsaget af korrosion.

Det er vigtigt at bemærke, at dryp og lækage fra synlige rør ikke er dækket af forsikringen.

Læs mere: Hvad koster en husforsikring?

Sætningsskader, der er opstået over mange år.

En husforsikring dækker normalt akutte og pludselige skader på dit hjem. Derfor er sætningsskader, der opstår gradvist over mange år, typisk ikke omfattet af forsikringsdækningen. Sætningsskader refererer til langsomme og gradvise ændringer i jordens stabilitet, der kan forårsage revner i fundamentet, skævhed i vægge eller skader på strukturerne i huset.

Disse skader anses ofte for at være resultatet af naturlige jordbevægelser, aldring af bygningen eller manglende vedligeholdelse over tid.

Skader forårsaget af bygningsfejl og manglende vedligeholdelse

En almindelig husforsikring dækker normalt ikke skader, der er opstået som følge af bygningsfejl, f.eks. som følge af eget håndværkerarbejde, eller manglende vedligeholdelse af tag, træspær, vinduesrammer eller udvendigt træværk.

Dette kan omfatte følgende eksempler på bygningsfejl:

  • En gulvkonstruktion, hvor afstanden mellem understøttende strøer eller bjælker er for stor, hvilket resulterer i brud eller deformitet i gulvet.
  • Undervurdering af bærende bjælker eller søjler i huset, som medføre nedbøjninger eller sætningsskader.
  • Mursten, fuger eller puds, der er sprængt på grund af frost.

Oversvømmelser fra stormflod

En standard husforsikring dækker normalt skader forårsaget af storme, tø- og skybrud. Det er dog vigtigt at bemærke, at den ikke dækker skader forårsaget af oversvømmelser som følge af stormflod eller stigende vandstand i søer, åer og vandløb på grund af skybrud.

Der kan dog være mulighed for dækning, hvis det statslige Stormråd vurderer, at der er tale om en stormflod i henhold til loven.

Skader forårsaget af insektangreb på træ

Husforsikringen dækker kun skader forårsaget af træødelæggende insekter som f.eks. pæleorme og husbukke, men som regel ikke skader fra rådborebiller, medmindre konstruktionens bæreevne er i fare, hvilket er sjældent.

Skader som skyldes manglende opfyldelse af bygningslovgivningens bestemmelser eller andre vejledninger

En husforsikring dækker typisk ikke skader, der skyldes manglende opfyldelse af bygningslovgivningens bestemmelser eller andre vejledninger.

Bygningslovgivningen og andre vejledninger er lavet for at sikre, at huse er bygget på en sikker og forsvarlig måde. Når et forsikringsselskab vurderer risikoen ved at forsikre et hus, antager de at huset opfylder de gældende bygningsregler og standarder og sætter deres præmie og betingelser derefter.

Skader forårsaget af skimmel og svamp i kælderen

Din husforsikring dækker ikke altid skader forårsaget af skimmel og svamp i kælderen, da der generelt er en høj luftfugtighed under jordniveau, medmindre der er truffet specifikke foranstaltninger såsom brug af affugter.

Om din kælder er omfattet af forsikringen, afhænger af en individuel vurdering fra forsikringsselskabet. Dog dækker forsikringen normalt kun nedbrydende svamp, såsom ægte hussvamp, der kan sprede sig til resten af huset.

Skimmelsvamp, der er almindeligt forekommende i kældre, er ikke omfattet af husforsikringen, da den ikke nedbryder træ, murværk, støbte overflader eller pudsede vægge og gulve. Dog kan skimmelsvampen gøre kælderen mindre anvendelig og kan have negative indvirkninger på helbredet.

Jordskælv

På grund af deres uforudsigelighed er jordskælv umulige at forudse. Derfor vil en almindelig husforsikring ikke dække skader, der opstår som følge af jordskælv.

Elektrisk gulvvarme

Ofte er skader forårsaget af elvarmekabler i gulvet undtaget fra den generelle dækning af rør- og installationsskader, som normalt er omfattet af en husforsikring. Dette inkluderer skjulte rør og kabler inde i og under huset. For at sikre fuld dækning er det nødvendigt at tegne en tillægsdækning for skader forårsaget af kortslutning.

Lynnedslag uden for huset

Hvis et lynnedslag finder sted uden for din ejendom - f.eks. i en transformatorstation - og forårsager skade på dit hus ved at beskadige installationer, køleskabe eller frysere, vil din husforsikring ikke dække disse skader. Du vil kun være dækket for skader forårsaget af lynnedslag, der er synlige i dit hus, såsom sodskader og ødelagte målerskabe. Hvis du ønsker yderligere forsikringsdækning mod lynnedslag, skal du tegne en udvidet forsikring, der dækker kortslutningsskader.

For at sikre dig og din ejendom fuld beskyttelse kan det være hensigtsmæssigt at overveje tillægsdækninger eller supplerende forsikringer. Det er altid vigtigt at læse og forstå betingelserne i din forsikringer for at sikre, at du har den nødvendige dækning til at beskytte din ejendom mod uforudsete hændelser.

Ting, der anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig drift.

En husforsikring dækker normalt skader og tab relateret til privatboliger og de genstande, der bruges til personlig brug. Derfor er det typisk, at forsikringen ikke dækker ting, der anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig drift. Dette skyldes, at kommercielle aktiviteter normalt indebærer forskellige risici og ansvarsområder, der kræver en separat forsikring, der er skræddersyet til virksomhedens behov. For at sikre tilstrækkelig beskyttelse af erhvervsmæssige ejendele og aktiviteter anbefales det at erhverve en erhvervsforsikring med de relevante dækninger.

Konklusion

En husforsikring er en vigtig sikkerhedsforanstaltning, der giver dig ro i sindet og beskytter dig mod mange uforudsete hændelser. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at der er visse skader og situationer, som typisk ikke er dækket af forsikringen.

Dette inkluderer korrosion af synlige vand- og varmerør, sætningsskader over mange år, skader forårsaget af bygningsfejl og manglende vedligeholdelse, oversvømmelser fra stormflod, skader forårsaget af insektangreb på træ, manglende opfyldelse af bygningslovgivningens bestemmelser eller andre vejledninger, skader forårsaget af skimmel og svamp i kælderen, jordskælv, skader forårsaget af elektrisk gulvvarme, lynnedslag uden for huset og ting anvendt i forbindelse med erhvervsmæssig drift.

For at sikre fuld beskyttelse af din ejendom kan det være nødvendigt at overveje tillægsdækninger eller supplerende forsikringer. Det er altid vigtigt at læse og forstå betingelserne i din forsikring for at sikre, at du har den nødvendige dækning til at beskytte dit hjem mod uforudsete hændelser.

Ved at være opmærksom på disse undtagelser kan du træffe gode beslutninger og sikre dig mod potentielle økonomiske tab.

Læs mere: Hvad dækker en husforsikring?

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse