Fortæl os om dit hus
Skridt 1/2

Har du den bedste pris på din husforsikring?

Vidste du, at 25% af danskerne kan opnå fordele ved at skifte forsikringsselskab? Indhent flere tilbud på husforsikring og se om du er en af de heldige.

Vidste du at?

1 ud af 4 af de danskere, der gennemgår sine forsikringer, vælger at skifte selskab. Når danskerne skifter forsikring, opnår de enten en billigere pris, bedre dækning eller bedre sammenhæng mellem dækning og pris.
Mere end ni ud af 10 danskere, der skiftede forsikringsselskab i forhold til deres indboforsikring, fik en bedre pris eller aftale ud af skiftet.
Ifølge undersøgelsen får 53 pct. af de danskere, der skifter forsikringsselskab, en lavere pris efter skiftet. En tredjedel får en bedre forsikringsdækning.
Bliv klog på

Pris: Hvad koster en husforsikring?

Prisen på en husforsikring kan variere betydeligt afhængigt af forskellige faktorer.

Ifølge en test udført af magasinet Forbrugerrådet Tænk ligger prisen typisk mellem 3.500 kroner og 7.000 kroner om året for en gennemsnitsfamilie, men det kan let være mere, hvis ejendommen er meget stor, er bevaringsværdig eller fredet.

Ikke desto mindre er der flere afgørende faktorer, der påvirker prisen på en husforsikring, såsom husets beliggenhed, hustype, størrelse og byggeår.

Faktorer der påvirker prisen

Prisen på en husforsikring afhænger af flere forskellige faktorer, herunder:

 • Husets størrelse: Generelt gælder det, at jo større huset er, desto dyrere vil forsikringen være.
 • Ejendommens alder: Alderen på huset kan også påvirke prisen, da ældre huse muligvis har større risiko for skader.
 • Beliggenhed: Hvor huset er placeret, spiller en vigtig rolle i fastsættelsen af prisen. For eksempel kan huse i områder med høj risiko for oversvømmelse eller stormskader have højere forsikringspræmier.
 • Selvrisiko: Selvrisikoen, det beløb du selv skal betale i tilfælde af en skade, kan påvirke prisen. Generelt vil en lavere selvrisiko medføre en højere forsikringspræmie.
 • Tagmateriale: Typen af tagmateriale kan også spille ind på prisen. For eksempel kan stråtage være dyrere at forsikre.
 • Din alder: Din alder som forsikringstager også påvirke prisen. Generelt set vil prisen være lavere for ældre personer.
 • Bevaringsværdig eller fredet: En bevaringsværdig eller fredet status kan påvirke prisen på en husforsikring ved at øge forsikringsomkostningerne på grund af de ekstra omkostninger forbundet med at reparere eller genopbygge et historisk eller beskyttet hus.

Derudover afhænger prisen også af, om du vælger at tilkøbe tillægsdækninger eller ej.

Hvordan du kan spare penge på din husforsikring?

Den bedste måde er at indhente tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber og sammenligne dækning og priser. På den måde kan du sikre dig, at du får den bedste pris og dækning til dit hus.

Hvis du er i en købsproces kan du overveje, at kombinere din husforsikring med en ejerskifteforsikring hos samme forsikringsselskab. Forsikringsselskaberne tilbyder nemlig ofte samlerabatter til kunder, der samler flere forsikringer hos dem.

Vælg de rette tilvalgsdækninger

Det er vigtigt at overveje, hvilke tillægsforsikringer du har brug for, da dækningen af en husforsikring kan variere.

Her er en oversigt over forskellige tillægsforsikringer:

 • Storm- og nedbørsdækning: Dækker skader på boligen som følge af storm, snetryk samt sky- og tøbrud. Denne dækning er normalt inkluderet i hus- og grundejerforsikringen.
 • Tyveri- og hærværksdækning: Dækker skader i forbindelse med indbrud eller hærværk på din bolig. Det kan omfatte skader på gavl, udendørslamper og hoveddør i forbindelse med hærværk eller indbrud. Denne dækning er også typisk inkluderet i hus- og grundejerforsikringen.
 • Glas- og sanitetsdækning: Dækker skader på vinduer, glasdøre og sanitetsinventar i boligen. Dette inkluderer normalt vinduer, glasdøre, glaskeramiske kogeplader, toiletter, håndvaske og andet sanitet. Dækningen er også en del af hus- og grundejerforsikringen.
 • Svampe- og insektforsikring: Dækker skader forårsaget af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter. Forsikringen kan dække svampeangreb i for eksempel tagkonstruktionen, og nogle forsikringer kan udvides til at dække rådskader som tillægsdækning.
 • Rør- og kabelforsikring: Dækker utætheder i rør, tæringsskader og fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning. For at tegne denne forsikring skal du også have stikledningsforsikringen som tillægsdækning.
 • Stikledningsforsikring: Dækker skader på installationer mellem din bolig og hovedledningen, såsom kabler. Forsikringen omfatter skader på kabler, der er trukket fra din bolig og ud til hovedledningerne i vejen.
 • Husejeransvar: Dækker erstatningsansvar, som en husejer kan pådrage sig. For eksempel kan det dække skader, hvis nogen falder på et isglat fortov, der burde have været gruset. Denne dækning er normalt inkluderet i hus- og grundejerforsikringen.
 • Retshjælpsforsikring: Dækker en del af udgifterne til advokat og andre omkostninger i forbindelse med juridiske tvister, herunder køb og salg af fast ejendom og andre privatretlige tvister. Retshjælpsforsikringen er inkluderet i de fleste husforsikringer.

Læs mere: Hvad dækker en husforsikring typisk ikke?

Mikrotarifering og prisfastsættelse

Når det kommer til at svare på spørgsmålet "Hvad koster en husforsikring?", er mikrotarifering en vigtig faktor. Mikrotarifering tager hensyn til husets beliggenhed og bruger dette til at beregne sandsynligheden for skader på huset.

For eksempel kan et hus, der ligger tæt på kysten, være mere udsat for kraftigt vejr, og dermed kan forsikringspræmien være højere. Det betyder også, at huse på samme vej kan have forskellige forsikringspriser.

Konklusion

Prisen på en husforsikring afhænger af flere faktorer, herunder husets størrelse, alder, beliggenhed, selvrisiko og tilvalgsdækninger. Der er dog måder at reducere omkostningerne på. Ved at vælge en højere selvrisiko kan du typisk opnå en lavere pris.

For at få den bedste pris og dækning anbefales det at indhente tilbud fra flere forsikringsselskaber og nøje sammenligne dem.

Kilder

https://taenk.dk/privatoekonomi/boligkoeb/husforsikring

Indholdsfortegnelse