fbpx

Nogle sparer op til 6.000 kr på deres forsikringer

Få op til 3 tilbud på husforsikring

Se om du har den rigtige pris og dækning!

Gratis Uforpligtende

Omtalt i

Bliv klog på

Stormskade | Her er alt, du bør vide

I Danmark er vi velkendte med de kraftige storme, der kan forårsage omfattende skader på både bygninger og ejendele.

Det er derfor afgørende at være godt forberedt og vide, hvordan man kan begrænse skaderne og håndtere en stormskade, hvis uheldet er ude.

I denne artikel vil vi give dig alt den information, du har brug for, når det kommer til stormskader, herunder forebyggelse, forsikringsdækning og håndtering af skader.

Hvad er en storm?

En storm er en kraftige og vedvarende vinde. Det er normalt forbundet med ustabilt vejr og kan medføre betydelige skader på bygninger, træer og andre strukturer. For at betegnes som en storm skal vindhastigheden være inden for et bestemt interval.

Ifølge vejrbetingelserne i Danmark betragtes det som en storm, når vindhastigheden er mellem 24,5 og 32,6 meter per sekund. Dette svarer til en vindstyrke på 9-10 på Beaufort-skalaen.

I denne vindstyrke kan der forventes betydelige skader på huse, og træer kan rives op med rode. Når vindhastigheden overstiger 32,6 meter per sekund, betegnes det som en orkan, hvor skaderne kan være voldsomme og omfattende.

Det er vigtigt at forstå definitionen af en storm, da det er dette kriterium, forsikringsselskaberne anvender for at fastslå, om en stormskade er omfattet af forsikringsdækningen. Ved anmeldelse af en stormskade til forsikringsselskabet vil vindhastigheden på skadestidspunktet blive vurderet for at afgøre, om der rent faktisk var tale om en storm i forsikringsmæssig forstand.

At have klarhed over, hvad der defineres som en storm, kan hjælpe dig med at forstå risiciene og træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte dig selv, dit hjem og dine ejendele i tilfælde af kraftig vind og stormvejr.

Hvordan kan stormskader forebygges?

For at forebygge en stormskade bedst muligt bør du overveje:

Forebyggende foranstaltninger før stormen

Før en storm rammer, er det vigtigt at tage nogle forebyggende skridt for at minimere risikoen for skader.

Disse omfatter:

 • Fastgørelse af løse genstande: Sikring af havemøbler, grill, terrassevarmere og andre genstande udenfor, så de ikke bliver blæst omkring eller forårsager skade.
 • Trampoliner: Enten tage trampolinen ned og gemme den, eller sikre den ordentligt med særlige stormsikringssæt.
 • Tjekning af træer og hegn: Fjernelse af rådne eller løse grene samt overvejelse af fældning af store træer, der står tæt på huset.
 • Tagtjek: Kontrol af tagets tilstand, fastgørelse af løse tagsten, tagplader eller tagpap og eventuelt kontakt til en håndværker for yderligere assistance.

Forebyggelse under stormen

Under en storm er der nogle vigtige forholdsregler at tage:

 • Undgå trykforskelle: Lukning af døre, vinduer og porte for at undgå trykforskelle og vindindtrængning.
 • Beskyttelse af værdigenstande: Fjernelse af genstande fra områder, der kan blive påvirket af lækager fra et beskadiget tag.
 • Undgåelse af afdækning: Det er farligt at forsøge at afdække et skadet tag under en storm.

Forebyggelse efter stormen

Efter en storm er det vigtigt at handle hurtigt for at minimere skaderne:

 • Afdækning af knuste vinduer/ruder: Brug træplader, plastik eller lignende materialer til at forhindre vind og regn i at trænge ind.
 • Midlertidig reparation af taget: Lukning af huller eller brug af presenning til midlertidig afdækning.
 • Beskyttelse af genstande under huller i taget: Flytning af genstande, der kan blive skadet af vandindtrængning.
 • Hjælp fra fagfolk: Kontaktoplysninger til samarbejdspartnere eller forsikringsselskab for at få hjælp til reparationer.
 • Dokumentation: Tag billeder eller videoer af de skadede områder og genstande som dokumentation.

Hvad dækker forsikringen?

I tilfælde af en stormskade dækker din forsikring typisk på følgnde måde:

Husforsikring

Husforsikringen er afgørende for at beskytte dit hjem mod stormskader.

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende punkter:

 • Vindhastighedskrav: Din husforsikring dækker normalt stormskader, når vindhastigheden har været mindst 17,2 meter pr. sekund (vindstyrke 10).
 • Skadedækningsomfang: Husforsikringen dækker skader på bygningen som følge af en storm, herunder beskadiget tag, ødelagte vinduer og væltede skorstene.

Læs mere: Hvad dækker en husforsikring?

Indboforsikring

Udover husforsikringen er det også vigtigt at have en indboforsikring, der dækker stormskader på dine ejendele. Nogle nøglepunkter at være opmærksom på inkluderer:

 • Følgeskader: Indboforsikringen dækker normalt skader på dine ejendele, når de er en direkte følge af en stormskade på dit hus, f.eks. vandskade som følge af et beskadiget tag.
 • Dækningsgrænser: Vær opmærksom på eventuelle dækningsbegrænsninger eller undtagelser i din indboforsikring, og sørg for at få tilstrækkelig dækning til dine ejendele.

Læs mere: Hvad dækker en indboforsikring?

Hvordan håndtes stormskader?

Hvis du får en stormskade bør du gør følgende:

Skadeanmeldelse

Hvis du oplever en stormskade, er det vigtigt at anmelde skaden til dit forsikringsselskab så hurtigt som muligt.

Nogle vigtige skridt at følge inkluderer:

 • Skadebeskrivelse: Vær præcis og detaljeret i din beskrivelse af skaden og de berørte områder.
 • Dokumentation: Vedhæft billeder, videoer og kvitteringer for nødreparationer til din skadeanmeldelse for at styrke din sag.
 • Samarbejd med forsikringsselskabet: Følg forsikringsselskabets anvisninger og samarbejd tæt med dem i hele skadesprocessen.

Midlertidig reparation

Det er vigtigt at foretage midlertidige reparationer for at begrænse skaderne efter en storm.

Nogle nøglepunkter inkluderer:

 • Professionel assistance: Kontakt fagfolk eller håndværkere til at udføre nødreparationer, hvis det er nødvendigt.
 • Gem kvitteringer: Opbevar kvitteringer for nødreparationer og andre relaterede udgifter til forsikringsformål.

Efterskadebehandling

Efter stormskaden er blevet håndteret, er der stadig nogle vigtige ting at gøre:

 • Genopretning af vinduer/ruder: Få vinduer eller ruder repareret eller udskiftet af professionelle.
 • Langsigtede reparationer: Planlæg og udfør de nødvendige reparationer eller genopbygning af de beskadigede områder.
 • Forebyggelse af fremtidige skader: Overvej at implementere forebyggende foranstaltninger for at styrke dit hjem mod fremtidige stormskader.

Er man forsikret ved stormflod?

Svaret er, at din almindelige hus- og indboforsikring normalt ikke dækker skader forårsaget af stormflod og oversvømmelser fra hav, sø, å og vandløb.

Dette betyder, at hvis din bolig eller ejendele lider skader som følge af en stormflod, vil du normalt ikke kunne få erstatning gennem din almindelige forsikring.

Dette kan være en overraskelse for mange, da man ofte antager, at ens forsikring vil beskytte dem i tilfælde af naturkatastrofer som stormflod.

Der er stadig muligheder for at få erstatning, hvis du bliver ramt af en stormflod. To vigtige muligheder er:

Naturskaderådet

Naturskaderådet er en uafhængig organisation, der vurderer skader forårsaget af naturkatastrofer som stormflod. Hvis dine ejendele eller ejendom lider skader på grund af stormflod, kan du ansøge om erstatning gennem Naturskaderådet.

De vil afgøre, om skaderne er resultatet af stormflod og derfor berettiget til erstatning.

Stormflodsordninger

Nogle områder kan have stormflodsordninger, hvor du kan ansøge om erstatning, hvis din ejendom eller ejendele lider skader som følge af en stormflod. Det er vigtigt at kontakte den relevante ordning og følge deres procedurer for at søge erstatning.

For at være berettiget til erstatning som følge af stormflodskader kræver det, at du er dækket af en brandforsikring gennem husforsikringen. Så selvom selve stormfloden normalt ikke er dækket af din almindelige forsikring, kan du stadig være dækket, hvis dine ejendele lider skader som følge af stormfloden, når du har den rette forsikring.

Det er vigtigt at læse og forstå vilkårene i din forsikring og kontakte din forsikringsudbyder for at få præcise oplysninger om, hvad din forsikring dækker, og hvordan du kan søge erstatning i tilfælde af skader forårsaget af stormflod.

Det er også en god idé at undersøge, om der er stormflodsordninger tilgængelige i dit område, da dette kan variere afhængigt af geografisk beliggenhed og lokale forhold.

Konklusion

At håndtere en stormskade kan være udfordrende, men med korrekt forberedelse, forsikringsdækning og håndtering kan skaderne begrænses, og genopretningen kan finde sted.

Forebyggelse er nøglen, og det er afgørende at være opmærksom på forsikringsdækningens omfang og følge de nødvendige skridt for skadebehandling.

Husk altid at kontakte dit forsikringsselskab for anvisninger og vejledning i tilfælde af en stormskade.

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse