fbpx
Bliv klog på

Livsforsikring | Hvad er det og hvad dækker den?

En livsforsikring er en god investering, særligt hvis du har familie.

Den giver nemlig dine efterladte pårørende et økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af din død.

Livsforsikring

Med en livsforsikring er dine pårørende økonomisk sikret, hvis du falder bort.

I tilfælde af din død får dine pårørende en udbetaling, så de slipper for økonomiske bekymringer midt i sorgen. Det er de “begunstigede”, der vil kunne få udbetalt en sum eller en løbende ydelse, i tilfælde af din død.

En livsforsikring kan eksempelvis være årsagen til, at din familie kan blive boende i jeres hjem, selv om de nu kun har en indtægt.

En livsforsikring tegnes ofte i forbindelse med pensionsopsparing.

Er du alene kan du vælge blot at spare op til pension og vælge en dækning i tilfælde af invaliditet, der ville gøre at du ikke kunne arbejde. Læs mere på denne side for at lære mere om livsforsikringer.

Husk altid at tjekke hvilke forsikringer du allerede måtte have gennem eventuelt arbejde eller pensionsopsparing for at undgå at være dobbelt-forsikret (og dermed betale for meget).

Læs mere: Krydslivsforsikring | Hvad er det og hvordan virker det?

Hvad dækker en livsforsikring?

Du kan vælge at tegne en livsforsikring for at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for dine pårørende i tilfælde af din død.

Overordnet gælder det for livsforsikringer:

  • Forsikringen kan tegnes, når du er mellem 18 og 49 år
  • Forsikringen gælder, indtil du fylder 75 år.
  • Der udbetales et beløb uanset om dødsfaldet skyldes sygdom eller ulykke.

Du vælger selv, hvem der skal have pengene og hvor mange penge de skal have. Modtageren kaldes for den eller de “begunstigede”.

Du skal også bestemme, om udbetalingen skal ske som et engangsbeløb eller en fast månedlig udbetaling.

Hvis du opretter livsforsikringen uden fradrag, skal du ikke tage højde for beskatning.

Uden fradrag skal dine efterladte altså ikke betale skat ved udbetalingen.

Vælger du derimod at oprette din livsforsikring med skattefradrag, så skal der betales indkomstskat ved udbetaling.

Alt det aftaler du med dit forsikringsselskab, når du opretter forsikringen.

Har jeg allerede en livsforsikring?

En livsforsikring tegnes ofte gennem et pensionsselskab, en fagforening eller arbejdspladsen. Det kan godt være, at du derfor allerede har en livsforsikring. Du kan finde mere information på pensionsinfo.dk og se om du måske allerede har en livsforsikring.

Hvilket beløb får mine pårørende fra min livsforsikring?

Pensionsinfo.dk viser på en overskuelig måde informationer om netop din pension, og kan også beregne hvilket beløb der går til din nærmeste pårørende i tilfælde af død. Ligeledes kan pensionsinfo.dk beregne hvilket beløb du er dækket af i tilfælde af sygdom. Vi anbefaler alle at logge ind på pensionsinfo.dk for at få et overblik over deres pension, og få at finde ud af hvorledes de er dækket i tilfælde af sygdom og død.

Hvem får udbetalt livsforsikring? Hvem er den begunstigede?

Den eller de begunstigede i en livsforsikring er de personer, som livsforsikringen tilfalder i tilfælde af at forsikringstageren skulle dø.

I udgangspunktet udbetales livsforsikringen til de “nærmest pårørende”. En ægtefælle eller registreret partner anses som nærmeste pårørende. Hvis man har været samlevende under “ægteskabelige forhold” i mindst 2 år, og har eller venter et barn anses man også som nærmeste pårørende. Dog skal man dele adresse på dødstidspunktet. Læs mere hos Ret og Raad.

Hvis man ikke har en partner, eller en som lever op til kravene for dette, så vil livsforsikringen tilfalde børn, børnebørn eller oldebørn (såkaldte livsarvinger).

Hvis du hverken har partner, livsarvinger, eller andre nævnt i dit testamente, eller hvis der ikke er et testamente, vil de nærmste pårørende findes efter arveloven.

Vær også opmærksom på, at reglerne for nærmeste pårørende blev ændret 1. januar 2008. Det vil sige at “reglerne om samlever i ægteskabslignende forhold ikke gælder”.

Indsættelse af en anden begunstiget på livsforsikringen

Normalt tilfalder livsforsikringen nærmeste pårørende. Ønsker du, at din livsforsikring tilfalder en anden person skal du derfor aktivt tage stilling til dette. I de fleste tilfælde skal du blot henvende dig til dit forsikringsselskab og så kan de hjælpe dig med at få indsat den person (den “begunstigede”), som du ønsker livsforsikringen skal tilfalde.

Du kan også indsætte “ingen begunstiget“, hvorved pengene udbetales til boet og udbetales efter arveloven eller testamentet.

Forsikring ved død

Det er muligt at sikre sine nærmeste i tilfælde af, at du går bort. Det kan gøres på forskellig vis, og det kan være en god idé at rådføre sig med eksperter inden man tegner forsikringer, både så man ikke betaler for dobbeltforsikringer, og så man er ordentligt sikret.

Hvis der er indbetalt til ATP i minimum 2 år efter 2002 vil APT udbetale et éngangsbeløb.

Herudover kan livsforsikringer eller krydslivsforsikringer træde i kraft ved et dødsfald.

Raadtilpenge.dk (under finanstilsynet) har lavet en god guide til udbetaling af pension og forsikrings ved dødsfald.

Livsforsikring skat

SKAT oplyser, at hvis man dør og har en livsforsikring så går livsforsikringssummen direkte til nærmeste pårørende og indgår dermed ikke i boet. Er der derimod ikke nogen begunstigede indgår forsikringssummen i boet.

Læs mere på SKAT’s hjemmeside her.

Kan man tegne en livsforsikring, hvis man er over 50 år?

Det er sjældent, at det er muligt at tegne en livsforsikring, når man er over 50 år.

Den generelle holdning blandt forsikringsselskaberne er, at en livsforsikringen kan tegnes, når du er mellem 18 og 49 år.

Kan man tegne en livsforsikring, hvis man er over 60 år?

Igen kan det være svært at finde et forsikringsselskab, som vil tegne en livsforsikring på dig, hvis du er over 60 år.

En livsforsikring skal tegnes, når du er mellem 18 og 49 år.

Er der en aldersgrænse for en livsforsikring?

Overordnet set kan livsforsikringen kan tegnes, når du er mellem 18 og 49 år, og forsikringen gælder, indtil du fylder 75 år.

Hvordan bliver en livsforsikring udbetalt?

Når du køber en livsforsikring, kan du vælge om udbetalingen skal ske som et engangsbeløb eller en løbende udbetaling.

Prisen for din livsforsikring afspejler udbetalingens størrelse.

Det anbefales at tale med en pensionsrådgiver om dit og din families behov for at fastlægge, hvad der er den rette udbetaling i din situation.

Læs mere: Billig forsikring | 12 konkrete råd

Pris: Hvad koster en livsforsikring typisk?

Prisen på en livsforsikring afhænger af dine forhold som forsikringstager.

Prisen udregnes ud fra sandsynligheden af forsikringstagerens død. Denne sandsynlighed udregnes af forsikringsselskabets assurandører.

På baggrund af grundige statistikker afhænger prisen på din livsforsikring derfor blandt andet af den forsikringstagerens alder, uddannelsesniveau samt helbredssituation.

Derudover afhænger din pris af, hvor høj en forsikringssum du ønsker.

Prisen på en livsforsikring afhænger som andre forsikringer af, hvad den skal dække.

De vigtigste faktorer er:

Forsikringspræmien

En livsforsikring med en forsikringspræmie på 2 millioner DKK vil naturligvis være dyrere end en med en forsikringspræmie på 1 million DKK.

Det er derfor vigtigt at klarlægge, hvad din familie har brug for økonomisk i tilfælde af død, sygdom eller ulykke, så du hverken er under- eller overforsikret.

Din alder

Forsikringer handler om risiko, og jo ældre du er, jo større er sandsynligheden for at du får brug for din livsforsikring. Det betyder, at prisen vil være højere jo ældre du er.

Din vægt

Vægt er en god indikator på din livsstil og din generelle sundhed. Overvægt kan være forbundet med større risici for livsfarlige sygdomme. Nogle forsikringsselskaber vil spørge ind til din vægt, og forhøje prisen, hvis du er overvægtig.

Din livsstil

Et stort alkoholforbrug, rygning, for lidt søvn eller manglende motion påvirker vores sundhed og skaber større risici. Din livsstil har derfor også indflydelse på prisen på din livsforsikring, da en usund livsstil forhøjer sandsynlighed for, at du får brug for forsikringen.

Livsstil kan dog, i modsætning til alder, ændres. Det betyder, at en ændret livsstil kan nedsætte prisen på din livsforsikring og mindske din risiko for at få livsstilssygedomme.

Det er dog ikke kun din sundhed forsikringsselskaberne kigger på, når de skal beregne prisen på din livsforsikring. Risikofyldte fritidsinteresser såsom klatring, paragliding, dykning og lignende vil ligeledes forhøje prisen på din livsforsikring.

Dit job

Dit job påvirker også prisen, da din livsforsikring vil være dyrere hvis du arbejder i højrisiko miljøer såsom under vand, i tunneler eller på høje bygninger.

Din sygdomshistorie

Hos mange forsikringsselskaber er en lægevurdering en forudsætning for at kunne tegne en livsforsikring, da din sundhedstilstand har betydning for prisen.

Brugen af lægelige vurderinger er dog reguleret af lovgivning og aftaler for at beskytte forbrugerne. Afhængigt af din lægelige undersøgelse kan dit forsikringsselskab vælge at forøge din præmie eller udelukke krav vedrørende bestemte tilstande.

Forsikringsselskabet kan også bede om informationer fra læge, og i sjældne tilfælde fra hospitalet. Dog skal forsikringsselskabet indhente dit skriftlige samtykke før de må gøre dette.

Bedste livsforsikring

Som med alle andre typer forsikringsprodukter er der ikke én livsforsikring der er den bedste, da man skal vælge forsikring udfra ens behov og krav. Især for enlige uden børn kan det måske være en bedre idé at spare lidt mere op til pension, da der ikke er efterladte der skal passes på i tilfælde af død. Derimod vil en lidt større pension måske være en bedre idé.

Har du derimod ægtefælle og/eller børn kan en livsforsikring være en god idé. Et godt første skridt kan være at besøge pensionsinfo.dk, for at se hvordan du er dækket i dag og hvem der er begunstiget. Herefter kan du se om dette dækker dine behov, eller om du eventuelt vil undersøge markedet nærmere.

Det er altid en god idé at indhente flere tilbud fra forskellige forsikringsselskaber, for at kunne sammenligne pris og dækning. Ofte kan du også få god vejledning i dit pensionsselskab eller i din fagforening.

Krydslivsforsikring, hvad er det?

En krydslivsforsikring er en særlig livsforsikring, men har samme formål som en livsforsikring – nemlig at beskytte den du har nærmest i tilfælde af, at du går bort. Oftest tegner begge samlevende en forsikring på hinanden (altså på “kryds og tværs”), deraf navnet “krydslivsforsikring”.

Det særlige ved en krydslivsforsikring er, at man kan komme udenom at betale boafgift. Det kan man fordi forsikringstager og den forsikrede i denne forsikring er to forskellige personer.

Ved en krydslivsforsikring kan man komme udenom at betale til samlevers børn, selvom disse lovmæssigt er arvinger til boet.

En anden fordel ved en krydslivsforsikring er, at eventuelle kreditorer ikke kan få adgang til forsikringssummen, heller ikke hvis den afdøde efterlader sig gæld.

En krydslivsforsikring kan være en god idé hvis I for eksempel ejer bolig sammen uden at være gift. Da I ved en krydslivsforsikring tegner en forsikring på hinandens liv er I sikrede, hvis den ene går bort. Dette indgår ikke i arven og er skattefrit.

Advokat Jesper Hjetting giver dette eksempel på en krydslivsforsikring:

“krydslivsforsikring, aftale, hvorved ikke-beslægtede eller fjernt beslægtede personer, fx papirløse samlevende, kan sikre hinanden økonomisk ved død. Med Bs accept tegner A som forsikringstager en kapitalforsikring på Bs liv. A er ejer af forsikringen, og B er den forsikrede. Hvis B dør i forsikringstiden, får A udbetalt forsikringssummen. Da det er en udbetaling på As forsikring, skal A ikke betale boafgift (den tidligere arveafgift). Som oftest etablerer begge parter en sådan forsikring på hinandens liv, deraf navnet krydslivsforsikring.”

(Dette eksempel er lånt fra denstoredanske.dk Hentet 30. Juli 2019)

Hvad koster en krydslivsforsikring?

Som med alle andre forsikringsprodukter er der ikke én fast pris. Derimod er det en god idé at kortlægge dine behov og derefter kontakte forskellige forsikringsselskaber for at kunne sammenligne priser. Prisen afhænger af forskellige faktorer, for eksempel vil en krydslivsforsikring være dyrere hvis den ene part lider af en kronisk sygdom, og i nogle tilfælde vil forsikringsselskaberne slet ikke tegne krydslivsforsikringer i tilfælde af kronisk sygdom.

Prisen vil også afhænge af hvor stort et beløb du ønsker at blive forsikret for.

Billig krydslivsforsikring

Der er desværre ikke ét enkelt forsikringsselskab vi kan udpege som det billigste, da prisen på en krydslivsforsikring afhænger af dine og din samlevers forhold, såsom sygdomshistorik og hvor meget I ønsker at forsikres for.

Derimod kan det være en god idé først at besøge pensionsinfo.dk for at se hvordan I er dækket på nuværende tidspunkt. Snak derefter jeres behov igennem, her kan der også være hjælp at hente fra jeres pensionsselskab eller fagforeninger.

Endelig er det en god idé at få tilbud fra forskellige forsikringsselskaber inden I tegner en ny forsikring, da der kan være mange penge at spare.

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Kilder

https://www.topdanmark.dk/forsikringer/livsforsikring/
https://www.almbrand.dk/produkter/helbred-og-sundhed/livsforsikring/
https://da.wikipedia.org/wiki/Livsforsikring
https://www.ret-raad.dk/privatraadgivning/testamente-og-arv/pensioner-og-forsikring/naermeste-paaroererende
https://www.pensionsinfo.dk/Borgerservice/velkommen.html
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/forsikringsmedicin/forsikringsmedicin/livsforsikring/
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Forsikring/Forsikringstyper_og_forsikring_generelt/krydslivsforsikring
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/samliv/sikre-hinanden-ugift/udbetaling-af-pension-forsikring
https://familieadvokaten.dk/emner/452.html
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/miste-aegtefaelle/udbetaling-pension-forsikring
https://skat.dk/skat.aspx?oid=149088

Indholdsfortegnelse