Bliv klog på

Indbo og ulykkesforsikring - de to forsikringer alle burde have

Kombinationen af en indboforsikring og en ulykkesforsikring burde alle have da de dækker to meget vigtige ting.

Udover dit indbo dækker en indboforsikring dit personlige ansvar i tilfælde af en ulykke og en ulykkesforsikring sikrer dig mod ulykker og tilskadekomst.

Kombinationen af de to forsikring forsikrer dig derfor imod potentielle uoverskuelig omkostninger i tilfælde af en ulykke, hvor du bidrager dig varige mén eller hvor du gør skade på andres ting eller ejendom.

Hvad dækker en indboforsikring?

En indboforsikring dækker, groft sagt, alle løse ejendele i din bolig.

En indboforsikring dækker alle de skader, som der opstår på dit indbo.

Dette er tilfældet, uanset om det er opstået på grund af brandhærværk, tyveri, røveri, indbrud eller diverse uheld.

Alt det der derimod sidder fast i eller på boligen vil derfor være dækket af husforsikringen.

Med visse policer så vil din indboforsikring kun inkludere de værdier, som opholder sig permanent i dit hjem.

Med andre forsikringer derimod vil det også dække de ting, som du tager med dig, når du er ude på tur i Danmark eller udlandet.

Unge vælger måske indboforsikringen fra, da den kan være dyr og de måske ikke har så mange værdigenstande.

Desværre kan det blive rigtig dyrt og alvorligt, hvis man ikke har en ansvarsforsikring, som ofte er en del af indboforsikringen.

Kort sagt vil det betyder, at hvis man skulle komme til at gøre skade på andre, så har man ikke en forsikring til at hjælpe med at dække skadeudgifter.

Det kan i nogle tilfælde ende med at være en rigtig stor regning.

Læs mere om indboforsikring

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring sikrer dig mod ulykker og tilskadekomst.

Når man tegner en ulykkesforsikring kan man typisk vælge, om det skal være en heltidsulykkeforsikring eller en fritidsforsikring det vil sige, om du vil være dækket hele tiden, eller kun uden for din arbejdstid.

Mange arbejdspladser tilbyder deres medarbejdere ulykkes- og/eller sygeforsikringer, og derfor kan du ofte klare dig med en privat fritidsulykkesforsikring.

Du er også dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, såfremt du er lønmodtager og arbejder mindst 400 timer årligt.

Vær opmærksom på at dækningen relativt lav, så du er bedst forsikret, hvis du også tegner en privat heltidsulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringen dækker med en fastlagt bestemt sum ved varigt mén og i nogle situationer ved død som følge af en ulykke.

Derudover dækker forsikringen normalt udgifter til udbedring af tandskader og fysioterapi i forbindelse med genoptræning efter et ulykkestilfælde.

Ulykkesforsikringen dækker ikke svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du eksempelvis oplever et kompliceret benbrud efter en skitur, og du er nødt til at sygemelde dig i seks måneder, modtager du kun erstatning, hvis benbruddet giver varige mén.

Men heler benet, og du ikke efterfølgende oplever gener, modtager du ingen erstatning.

Læs mere om ulykkeforsikring

 

Indholdsfortegnelse