fbpx

1 ud af 4 betaler for meget for deres forsikringer

Få op til 3 tilbud på forsikring

Tjek om du har den rigtig pris og dækning. Se om du er blandt de 25% som kan spare penge på deres forsikringer

Gratis Uforpligtende
Bliv klog på

Alle forsikringsselskaber i Danmark | Sammenling og kundetilfredshed

Det kan være ret forvirrende at finde rundt i forsikringsbranchen, ikke sandt?

Der er så mange forskellige forsikringsselskaber at vælge imellem, og det kan være svært at vide, hvilket der passer bedst til ens behov.

Her på denne side vil vi gerne hjælpe dig med at få et overblik over forsikringsselskaberne så du bedst kan finde det selskab som dækker dine behov.

Artiklen starter med en liste over forsikringsselskaber i danmark. Under listen kan du finde information om forsikringsselskaber såsom hvilket er det bedste og hvad ESPIs seneste markedsundersøgelse siger om kundetilfredsheden i forsikringsbranchen.

Liste over forsikringsselskaber i Danmark

Nedenstående liste indeholder alle forsikringsselskaber i Danmark rangeret efter deres størrelse og markedsposition. Vær opmærksom på, at denne liste er baseret på oplysninger tilgængelige på nuværende tidspunkt og kan være genstand for ændringer over tid.

Kilde: Forsikring og pension

Læs mere: Hvilke forsikringsselskaber er der i Danmark?

Hvad er et forsikringsselskab?

Et forsikringsselskab er en virksomhed, der er dedikeret til at hjælpe dig med at beskytte dig selv, dine ejendele og din virksomhed mod potentielle økonomiske tab. De er der for at give dig tryghed og sikkerhed, når uheldet er ude.

Når du køber en forsikring, indgår du en aftale med forsikringsselskabet. Aftalen kaldes en forsikringspolice, og den beskriver betingelserne for din forsikringsdækning. Du betaler en præmie, som er en regelmæssig betaling, typisk månedlig eller årlig, til forsikringsselskabet.

Hvad får du for forsikringspræmien?

Du får forsikringsdækning, der træder i kraft, når en uheldig begivenhed opstår. Dette kan være alt fra en bilulykke, en brand i dit hjem, et tyveri eller endda en skade på din virksomheds ejendom.

Når du oplever en sådan begivenhed, skal du indgive en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. De vil vurdere din skade og kompensere dig i henhold til vilkårene i din forsikringspolice. Dette kan omfatte erstatning for tabte ejendele, reparationer eller endda erstatning for skader på liv eller helbred.

Læs mere: Hvad er forsikringspræmie

Hvad er en forsikringspolice?

En forsikringspolice er et dokument, der udgør en formel aftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren. Det er en vigtig del af forsikringsprocessen, da det angiver vilkårene og betingelserne for forsikringsdækningen.

Har du de rigtige forsikringer?

Når du køber en forsikring, modtager du en forsikringspolice, som beskriver detaljerne vedrørende forsikringen, herunder hvilke risici og skader der er omfattet, præmiebeløbet, forsikringsperiode, eventuelle selvrisici, og hvordan du kan indgive en skadesanmeldelse, hvis uheldet skulle ske.

Forsikringspolicens form og indhold kan variere afhængigt af forsikringstypen og forsikringsselskabet. Det er vigtigt, at du læser og forstår policen, før du underskriver den, fordi den indeholder alle de afgørende oplysninger om, hvad forsikringen dækker, og hvilke forpligtelser du og forsikringsselskabet har.

Husk, at forsikringspolicens vilkår og betingelser er bindende for både forsikringsselskabet og forsikringstageren. Det er derfor afgørende at gennemgå policen omhyggeligt, stille spørgsmål til forsikringsselskabet, hvis der er noget, du er usikker på, og sikre dig, at du er tilfreds med forsikringsdækningen, inden du accepterer policen.

Hvordan klager jeg over forsikringsselskab?

Hvis du vil klage over dit forsikringsselskab, skal du klage til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet for Forsikring er et uafhængigt, autoriseret, privat ankenævn, der behandler og hjælper med forsikringsklager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Du skal klage online via Ankeforsikring.dk, hvor du skal udfylde et klageskema. Den typiske sagsbehandlingstid er 6-8 måneder. Du skal betale et klagegebyr på 200 kr.

Hvis du er utilfreds med ankenævnets afgørelse, har du stadig ret til senere at gå til domstolene med din sag. Du kan også gå direkte til domstolene med din sag.

Hvilke forsikringsselskaber har flest klager?

Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside kan du se komplette statistikker over, hvilke forsikringstyper og selskaber som får flest klager. De selskaber som fik flest klager i 2022 var Tryg, TopDanmark og Alm brand, men det er også de støreste selskaber.

Et selskab som TopDanmark klarer sig relativt godt, da selskabet forholdsvis har færre klager end hvad deres markedsandel forudse.

Læs mere: Hvilke forsikringsselskaber har flest klager?

Hvilken rolle spiller forsikringsselskaber i samfundet?

Forsikringsselskaber spiller en vigtig rolle i samfundet ved at hjælpe med at sprede og minimere risikoen for økonomisk tab. De indsamler præmier fra mange mennesker og bruger disse midler til at dække de omkostninger, der opstår i tilfælde af skader eller tab. Dette hjælper med at beskytte enkeltpersoner og virksomheder mod store økonomiske byrder, når uheldet er ude.

Forsikringsselskabers historie

For mange tusind år siden, længe før vores moderne tid, begyndte babylonierne at praktisere forsikringsaktiviteter. De indså behovet for at beskytte sig mod risici og deles om byrderne ved uheld og tab. Det var dog først senere, især med udviklingen af handel over lange afstande ved søfart, at behovet for forsikringer virkelig voksede.

Handlen skabte nye risici, og der opstod derfor et større behov for at dele og håndtere disse risici. Dette bidrog til udviklingen af forsikringsmarkederne.

I Danmark opstod de første forsøg på privat bygningsbrandforsikring i 1600-tallet. Men det var først efter Københavns store brand i 1728, der var den værste brand i byens historie, at denne type forsikringer for alvor fik sit gennembrud i landet.

Som en direkte konsekvens af denne katastrofe blev Kjøbenhavns Brandforsikring oprettet i 1731. Det var det første danske forsikringsselskab og blev betragtet som en slags halvoffentlig brandkasse.

Således har forsikringsaktiviteter og forsikringsselskaber en lang historie, der strækker sig tilbage i tiden. Fra babylonierne til udviklingen af forsikringsmarkeder og oprettelsen af det første danske forsikringsselskab har forsikringer spillet en vigtig rolle i at beskytte og håndtere risici i samfundet.

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Forsikringsselskab

Typer af forsikringsselskaber

Når det kommer til forsikringer, findes der mange forskellige typer både nationalt og internationalt. Hvert land har sine egne forsikringsformer, lovgivning og institutionelle traditioner, hvilket betyder, at der er mange forskellige typer forsikringsselskaber rundt omkring i verden.

I de fleste lande skelnes der dog generelt mellem to hovedtyper af forsikringsselskaber: dem der tilbyder livsforsikringer og dem der tilbyder andre typer forsikringer, ofte kaldet skadesforsikringer. Disse to typer forsikringsselskaber er underlagt forskellige love og regler, beskatning og regnskabsmæssige krav.

Forskellen skyldes, at livsforsikring og de spørgsmål, der er knyttet til det, herunder typisk pensionsforhold er langsigtede. En livs- eller pensionsforsikring kan strække sig over mange årtier og har derfor et betydeligt element af opsparing og kapitalakkumulering. På den anden side dækker skadesforsikringer normalt en kortere periode, for eksempel et år.

Det er vigtigt at forstå, at livsforsikringsselskaber har en anden karakter og måde at fungere på sammenlignet med andre typer forsikringsselskaber. På grund af den langsigtede karakter af livsforsikringer er der behov for særlige regler og tilsyn for at sikre, at forsikringsselskaberne opfylder deres forpligtelser over for forsikringstagerne over mange år.

Nu hvor du har en bedre forståelse af, hvad et forsikringsselskab er, er det vigtigt at vælge det rigtige selskab og den rigtige forsikringsdækning for dig.

Hvordan sammenligner jeg bedst forsikringsselskaber?

Når du ønsker at sammenligne forskellige forsikringsselskaber for at finde det bedste for dig, er der nogle vigtige trin, du kan følge:

Find dine forsikringsbehov

Start med at afgøre, hvilke typer forsikringer du har brug for. Det kan være bilforsikring, indboforsikring, husforsikring eller rejseforsikring. Vær konkret med hensyn til den ønskede dækning og eventuelle ekstra dækning, du har brug for.

Indsamling af oplysninger

Gå online og besøg forsikringsselskabernes hjemmesider. Indsamle oplysninger om deres forsikringsprodukter, priser, dækning og eventuelle tillægsydelser, de tilbyder. Du kan også kontakte forsikringsselskaberne direkte for at få yderligere oplysninger.

Sammenlign priser

Sammenlign priser fra forskellige forsikringsselskaber for at få en idé om, hvilke der tilbyder konkurrencedygtige præmier for den ønskede dækning. Vær opmærksom på, om der er nogen skjulte gebyrer eller omkostninger, der kan påvirke den samlede pris.

Vurder dækningen

Gennemgå forsikringsvilkårerne og betingelserne, der tilbydes af hvert forsikringsselskab. Sørg for, at den ønskede dækning er tilgængelig, og at der ikke er store undtagelser eller begrænsninger, der kan påvirke dig negativt i tilfælde af en skade.

Læs anmeldelser og oplevelser

Søg efter anmeldelser og feedback fra tidligere og nuværende kunder. Dette kan give dig en indsigt i forsikringsselskabernes kundeservice, skadeafvikling og generelle omdømme. Vær dog opmærksom på, at enkeltstående anmeldelser kan være subjektive, så læs flere anmeldelser for at få et mere nuanceret billede.

Rådfør dig med andre

Spørg venner, familie eller kolleger om deres erfaringer med forsikringsselskaber. De kan give dig værdifulde anbefalinger eller råd baseret på deres egne oplevelser.

Vælg et forsikringsselskab

Når du har gennemgået alle de relevante oplysninger og vurderet dine muligheder, er det tid til at træffe en beslutning. Vælg forsikringsselskabet, der bedst opfylder dine forsikringsbehov, herunder dækning, pris, kundeservice og omdømme.

Gennemgå aftalen

Inden du underskriver en forsikringsaftale, skal du gennemgå den nøje og forstå betingelserne og vilkårene. Vær opmærksom på eventuelle udelukkelser eller begrænsninger, og sørg for, at du er tilfreds med alle detaljer, før du accepterer.

Overvåg og juster løbende

Efter at have valgt et forsikringsselskab er det vigtigt at følge op og overvåge din forsikringsdækning løbende. Hvis dine behov ændrer sig, eller hvis der opstår ændringer i forsikringsselskabets tilbud, bør du reevaluere og justere din dækning efter behov.

Husk, at sammenligning af forsikringsselskaber er en personlig proces, og det bedste forsikringsselskab for dig afhænger af dine specifikke krav og præferencer. Ved at tage dig tid til at undersøge og sammenligne flere muligheder kan du finde det forsikringsselskab, der bedst passer til dig og giver dig den nødvendige beskyttelse til en rimelig pris.

Læs mere: Sammenlign forsikring

Hvad siger EPSIs 2022 kundetilfredshedsmåling om forsikringsselskaberne?

De danske skadesforsikringsselskaber har formået at imponere med en gennemsnitlig kundetilfredshed på 77,5. Det er faktisk markant højere end i vores nordiske nabolande, hvor EPSI gennemfører lignende undersøgelser. Danskerne er bare mere tilfredse med deres forsikringsselskaber end vores nordiske venner.
Branchen kan virkelig være stolte af det høje niveau af kundetilfredshed. Det kræver en konstant opmærksomhed på kunderne. Forsikringsselskaberne bekræfter konstant over for kunderne, at de lever op til deres løfter, især når det gælder skadesituationer.

Studiet viser fire tydelige trends:

  • Forebyggelse betaler sig: Forsikringsselskaberne fokuserer mere og mere på forebyggende initiativer, og kunderne belønner dem ved at være mere tilfredse og føle sig værdsat som kunder.
  • Digitale løsninger virker: Automatisering og personalisering har virkelig en positiv effekt. Kunderne sætter pris på at blive genkendt som individuelle kunder hos forsikringsselskaberne, og selvbetjeningsløsningerne er virkelig brugervenlige. Segmentering spiller også en vigtig rolle for at opnå forståelse og skræddersyet kommunikation. Selskaberne, der har styr på deres kunders behov, opnår succes på flere områder.
  • Relevant proaktivitet er afgørende: Kunderne forventer, at forsikringsselskaberne er proaktive på relevante områder, men desværre klarer selskaberne sig ikke så godt på dette område i år. Sandsynligvis skyldes det, at kundernes forventninger stiger, mens selskaberne ikke rigtig ændrer deres tilgang. Der er helt klart behov for et større fokus på dette område.

Generelt set er de danske skadesforsikringsselskaber fantastiske til kundeservice. Kunderne oplever høje niveauer af imødekommenhed og kompetence, når de er i kontakt med selskaberne.

Forsikringsselskaberne er dygtige til at give kunderne følelsen af, at de er interesserede i deres sikkerhed ved at udføre såkaldte love-calls, forsikringstjek og andre initiativer, der viser deres fokus på kunderne.

Alt i alt er det virkelig gode nyheder for forsikringsbranchen i Danmark og de bør fortsætte med at fokusere på kundernes behov og arbejde hårdt for at opretholde og endda forbedre det høje niveau af kundetilfredshed.

Kilde: EPSI Denmark: https://www.epsi-denmark.org/branchestudier/forsikring-kundetilfredshed-loyalitet-benchmark/

Hvad siger ESPI undersøgelsen om de individuelle selskaber?

Hvad er det bedste forsikringsselskab i danmark?

Det er vigtigt at bemærke, at det bedste forsikringsselskab for dig afhænger af dine individuelle behov, såsom den type forsikring, du har brug for, den ønskede dækning og din budgetmæssige situation. Det anbefales at sammenligne tilbud og læse anmeldelser fra forskellige forsikringsselskaber for at træffe den bedste beslutning baseret på dine specifikke krav.

Hvis der var et selskab som åbenlyst var det bedste på alle områder, ville alle vælge det selskab og derved ville det selskab være det eneste i markedet.

Så med andre ord, der er ikke et selskab som er det bedst i danmark.
Hvorfor er der ikke et forsikringsselskab som er det bedste i danmark?
Der er ikke et enkelt forsikringsselskab, der kan betragtes som "det bedste" i Danmark, fordi "det bedste" er subjektivt og afhænger af individuelle præferencer og behov. Forsikringsselskaber varierer i deres dækning, priser, kundeservice og andre faktorer, hvilket gør det vanskeligt at udpege et enkelt selskab som det bedste for alle.

Forskellige mennesker har forskellige forsikringsbehov. Nogle prioriterer billige præmier og søger derfor selskaber, der tilbyder konkurrencedygtige priser. Andre kan fokusere mere på omfattende dækning og god kundeservice, selvom det måske koster lidt mere.

Derudover kan forsikringsselskaber have styrker og svagheder inden for forskellige forsikringer. Et selskab kan være kendt for deres bilforsikringer, mens et andet selskab kan have en stærk position inden for indboforsiking. Så det bedste selskab for en person afhænger af den specifikke forsikringer, de er interesseret i.

Det er vigtigt at foretage en grundig sammenligning af forskellige forsikringsselskaber for at finde den, der bedst opfylder dine individuelle behov og præferencer. Du kan undersøge selskabernes dækning, priser, kundeanmeldelser og skadeafviklingsprocessen for at træffe en god beslutning om, hvilket forsikringsselskab der passer bedst til dig.

Hvad er de dårligste forsikringsselskaber?

Det er vigtigt at bemærke, at det er subjektivt at fastslå de "dårligste" forsikringsselskaber, da det kan afhænge af individuelle oplevelser og perspektiver. Forsikringsselskaber kan have forskellige styrker og svagheder, og nogle kan have flere klager end andre.

For at få en idé om forsikringsselskabernes kundetilfredshed kan du besøge Trustpilot og for at se deres klager kan du besøge Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring er en uafhængig instans, der behandler klager mellem forsikringstagere og forsikringsselskaber. Hvis du er interesseret i at se hvilke selskaber der har flest klager, kan du besøge Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside.

Der kan du finde offentliggjorte afgørelser og statistikker om antallet af klager og resultatet af hver klage mod de enkelte forsikringsselskaber. Disse oplysninger kan give dig en indsigt i forsikringsselskabernes klagehåndtering og hjælpe dig med at træffe en mere informeret beslutning.

Husk dog, at antallet af klager alene ikke nødvendigvis afspejler et forsikringsselskabs samlede kvalitet. Det er altid en god idé at kombinere klagedata med andre faktorer som dækning, priser, kundeservice og omdømme, når du vælger et forsikringsselskab, der passer til dine behov.

Vil du vide mere om forsikringsselskaber?

Her er links til mere af vores indhold om forsikringsselskaber:

Konklusion

At navigere i forsikringsbranchen kan være en udfordring for dig på grund af det store antal forsikringsselskaber og forskellige forsikringstyper.

I artiklen blev der præsenteret en liste over forsikringsselskaber i Danmark og givet information om, hvilket selskab der rangerede bedst og havde den højeste kundetilfredshed ifølge ESPIs seneste markedsundersøgelse.

Vi forklarede også, hvad et forsikringsselskab er, hvordan forsikringspræmier fungerer, og hvad en forsikringspolice indeholder. Derudover gav vi vejledning til, hvordan du kan klage over et forsikringsselskab og hvilke selskaber der har modtaget flest klager.

I artiklen fremhævede vi også den vigtige rolle, forsikringsselskaber spiller i samfundet ved at beskytte enkeltpersoner og virksomheder mod økonomiske tab. Vi diskuterede kort den historiske baggrund for forsikringsaktiviteter og forsikringsselskaber.

Sluttelig gav vi råd til, hvordan du bedst kan sammenligne forsikringsselskaber. Det inkluderer at identificere dine forsikringsbehov, indsamle oplysninger, sammenligne priser, evaluere dækningen, læse anmeldelser og rådføre dig med andre.

Ved at følge disse trin kan du bedre positionere dig til at vælge det forsikringsselskab, der bedst passer til dine behov og sikre, at du får den ønskede forsikringsdækning.

Kan vi gøre det bedre?

Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.

Indholdsfortegnelse