fbpx
Bliv klog på

Kontanterstatning

Når det handler om erstatning, kan du vælge at få kontanter i stedet for en ny genstand. Det kaldes kontanterstatning.

Det betyder, at forsikringsselskabet udbetaler dig penge, så du selv kan købe det, du har brug for, i stedet for at få en tilsvarende genstand.

Men vær opmærksom på, at beløbet for kontanterstatning normalt ikke vil svare til den fulde værdi af en ny genstand. Det skyldes, at dine ejendele mister værdi over tid. Derfor kan beløbet være lavere end det, du skulle betale for en helt ny genstand.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis din forsikring følger principperne om "ny for gammelt", kan du være berettiget til erstatning, der svarer til genstandens nyværdi på skadetidspunktet. Dette betyder, at du kan få en erstatning, der tager højde for den reelle værdi af det, du har mistet.

Så når du overvejer kontanterstatning, skal du nøje vurdere, om det er den rigtige løsning for dig. Tænk over genstandens aktuelle værdi og omkostningerne ved at købe en ny.

Husk også at læse dine forsikringsvilkår for at få klarhed over, hvordan kontanterstatning fungerer i din forsikringsaftale.