fbpx
Bliv klog på

Hvad betyder méngrad?

Méngrad er et udtryk, der anvendes i forbindelse med erstatning efter en ulykke. Ifølge definitionen fra Den Danske Ordbog refererer mén til alvorlige fysiske eller psykiske skader, der kan opstå som følge af en ulykke eller en alvorlig sygdom.

Méngrad er målingen af omfanget af en varig skade, og det bruges til at bestemme erstatningens størrelse.

Méngraden kan variere fra 0 til 100 procent, og jo højere méngraden er, desto større er erstatningen, der udbetales.

Hvordan fastlægge varige mén?

Hvis du har været involveret i en ulykke, er der desværre en risiko for at få varige mén. Fastlæggelsen af varige mén kan være en kompleks proces og involverer ofte en speciallæge. Speciallægen vurderer graden af de varige mén baseret på skadens omfang og karakter samt hvilke begrænsninger skaden medfører i den tilskadekomnes dagligliv.

Disse begrænsninger vurderes generelt ens uanset erhverv, alder, køn og indtægt. Årsagen til skaden har generelt ingen indflydelse på vurderingen.

Méngraden kan normalt først fastlægges, når den tilskadekomnes helbredstilstand er stabil og varig. Det betyder, at lægen ikke forventer, at skaden vil forbedre sig hverken af sig selv eller gennem behandling.

Når speciallægen skal fastlægge méngraden, anvendes procentværdierne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 osv. i stigende intervaller på fem procent, indtil graden når 100 procent. Dette skyldes, at ménvurderingen historisk er blevet foretaget ud fra brøker, f.eks. 1/12 = 8 procent, 1/10 = 10 procent osv. Normalt er den maksimale méngrad 100 procent, men i særlige tilfælde kan en varig skade vurderes til 120 procent.

Selvom en méngrad er fastsat til en bestemt procentsats, betyder det ikke, at tallet er uforanderligt. Hvis en person oplever, at smerter og mén forværres over tid, kan der anmodes om en ny vurdering af méngraden.

Læs mere: Ulykkesforsikring

Det er vigtigt at forstå betydningen af méngraden, da den spiller en central rolle i fastsættelsen af erstatningen, der udbetales efter en ulykke. Ved at kende dine rettigheder og søge juridisk rådgivning kan du sikre dig, at du modtager den retfærdige erstatning, hvis du lider af varige mén efter en ulykke.

Indholdsfortegnelse